GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:tnalepky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:tnalepky [2017/11/24 14:13]
kreten8 [Seznam změn]
user:skript:tnalepky [2019/06/13 21:07] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
 ====== Tnalepky ====== ====== Tnalepky ======
-Tnalepky je importní plugin. ​Zajístí ​jednoduchý import gpx souboru se seznamem Turistických nálepek z mého webu http://​k8.kreteni.eu/​tn/​+Tnalepky je importní plugin. ​Zajistí ​jednoduchý import gpx souboru se seznamem Turistických nálepek z mého webu http://​k8.kreteni.eu/​tn/​
  
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
Line 15: Line 15:
  
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
-Zcela vyjímečně by se mohlo stát, že v seznamu bude chybět nějaká nejnovější nálepka, nicméně se snažím seznam aktualizovat při každém zveřejnění nových Turistických známek.+Zcela výjimečně by se mohlo stát, že v seznamu bude chybět nějaká nejnovější nálepka, nicméně se snažím seznam aktualizovat při každém zveřejnění nových Turistických známek.
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
Line 26: Line 26:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-=== 2.0.1 (2017/​03/​15) ​===+** 2.0.1 (2017/​03/​15) ​**
    * Úvodní veřejná verze    * Úvodní veřejná verze
-=== 2.1.0 (2017/​05/​22) ​===+ 
 +** 2.1.0 (2017/​05/​22) ​**
    * Doplněno mazání neaktuálních prodejních míst    * Doplněno mazání neaktuálních prodejních míst
-=== 2.2.0 (2017/​06/​01) ​===+ 
 +** 2.2.0 (2017/​06/​01) ​**
    * Přidáno stažení obrázků nálepek do imc souboru k offline prohlížení (v současné chvíli mají všechny obrázky v imc souboru necelých 180MB)    * Přidáno stažení obrázků nálepek do imc souboru k offline prohlížení (v současné chvíli mají všechny obrázky v imc souboru necelých 180MB)
-=== 2.3.2 (2017/​11/​24) ​===+ 
 +** 2.3.2 (2017/​11/​24) ​**
    * V konfiguraci pluginu přibyl název databáze, do které se má import provádět. Je to ochrana proti nechtěnému importu do jiné databáze.    * V konfiguraci pluginu přibyl název databáze, do které se má import provádět. Je to ochrana proti nechtěnému importu do jiné databáze.
  
 {{tag>​author_Kreten8 import ggp}} {{tag>​author_Kreten8 import ggp}}
  
user/skript/tnalepky.txt · Last modified: 2019/06/13 21:07 by mikrom