GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:timeupdate

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:timeupdate [2016/10/09 10:36]
gord [Popis]
user:skript:timeupdate [2019/06/13 20:16] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
 ====== TimeUpdate ====== ====== TimeUpdate ======
-Plugin TimeUpdate slouží k zobrazení data a času poslední aktualizace listingu a poslední úpravy waypointu. Doplňuje tak visualizační plugin [[user:​skript:​finalwp|FinalWP]] o podrobné zobrazení informací, podle kterých [[user:​skript:​finalwp|FinalWP]] volí ikonu.+Plugin TimeUpdate slouží k zobrazení data a času poslední aktualizace listingu a poslední úpravy waypointu. Doplňuje tak vizualizační plugin [[user:​skript:​finalwp|FinalWP]] o podrobné zobrazení informací, podle kterých [[user:​skript:​finalwp|FinalWP]] volí ikonu.
  
  
Line 16: Line 16:
   * na řádku s waypointem je zobrazen datum a čas poslední úpravy waypointu (databázová položka ''​waypoint.dtupdate2''​)   * na řádku s waypointem je zobrazen datum a čas poslední úpravy waypointu (databázová položka ''​waypoint.dtupdate2''​)
  
-<wrap tip> </​wrap>​ V Geogetu ​předdefinovaný sloupec Aktualizace zobrazuje datum aktualizace keše (na ukázce je to přeposlední ​sloupec, databázová položka ''​geocache.dtupdate2''​). Tedy datum, kdy došlo k poslednímu načtení nebo úpravě libovolného údaje, který ke keši patří - třeba stažení nějakého logu. Proto se hodnota v tomto sloupci bude velmi pravděpodobně lišit od obou údajů zobrazených pluginem ''​TimeUpdate''​.+<wrap tip> </​wrap>​ V GeoGetu ​předdefinovaný sloupec Aktualizace zobrazuje datum aktualizace keše (na ukázce je to předposlední ​sloupec, databázová položka ''​geocache.dtupdate2''​). Tedy datum, kdy došlo k poslednímu načtení nebo úpravě libovolného údaje, který ke keši patří - třeba stažení nějakého logu. Proto se hodnota v tomto sloupci bude velmi pravděpodobně lišit od obou údajů zobrazených pluginem ''​TimeUpdate''​.
  
-<wrap tip> </​wrap>​ Na ukázce je u keše GC5NR0D vidět označení starého WP. Ten byl pravděpodobně při aktualizaci listingu odstraněn, proto je starší než listing. (Při aktualizaci listingu nedochází v Geogetu ​ke smazání starých waypointů, toto je jeden z možných způsobů kontroly.)+<wrap tip> </​wrap>​ Na ukázce je u keše GC5NR0D vidět označení starého WP. Ten byl pravděpodobně při aktualizaci listingu odstraněn, proto je starší než listing. (Při aktualizaci listingu nedochází v GeoGetu ​ke smazání starých waypointů, toto je jeden z možných způsobů kontroly.)
  
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
Line 25: Line 25:
  
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
-  * protože bez aplikace skriptu nejsou ve sloupci zobrazeny žádné informace, nemá smysl kliknutí na záhlaví sloupce, které má aplikovat řazení. Řadicí algoritmus používá původní text ve sloupci. Původní ​tex je však prázdný - kde nic není, nelze podle toho řadit+  * protože bez aplikace skriptu nejsou ve sloupci zobrazeny žádné informace, nemá smysl kliknutí na záhlaví sloupce, které má aplikovat řazení. Řadicí algoritmus používá původní text ve sloupci. Původní ​text je však prázdný - kde nic není, nelze podle toho řadit
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
user/skript/timeupdate.txt · Last modified: 2019/06/13 20:16 by mikrom