GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:tagpmo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:tagpmo [2013/11/11 13:25]
drakmrak [Seznam změn]
user:skript:tagpmo [2019/06/13 21:00] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
 ====== TagPMO ====== ====== TagPMO ======
-Tento skript ​vpodstatě jen pro Tag: PMO zobrazí symbol premium...+Tento skript ​v podstatě jen pro Tag: PMO zobrazí symbol premium...
  
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
Line 26: Line 26:
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 === 1.0.0 (2013/​11/​11) === === 1.0.0 (2013/​11/​11) ===
-  * (UNICODE) - zrevidováno a OK - bezezměny+  * (UNICODE) - zrevidováno a OK - beze změny 
 === 1.0.0 (2010/​10/​14) === === 1.0.0 (2010/​10/​14) ===
    * První automaticky stahovaná verze (ostatní funkcionalita beze změn)    * První automaticky stahovaná verze (ostatní funkcionalita beze změn)
 +
 <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
 === bez verze === === bez verze ===
    * ponechán původní soubor na stažení pro starší verze GeoGetu    * ponechán původní soubor na stažení pro starší verze GeoGetu
 </​hidden>​ </​hidden>​
 +
 {{tag>​author_DrakMrak skript ggv zobrazeni}} {{tag>​author_DrakMrak skript ggv zobrazeni}}
user/skript/tagpmo.txt · Last modified: 2019/06/13 21:00 by mikrom