GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:tagfp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:tagfp [2014/10/14 21:51]
drakmrak [Seznam změn]
user:skript:tagfp [2019/06/13 21:01] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
 ====== TagFP ====== ====== TagFP ======
-Tento skript ​vpodstatě jen v libovolném tagu zobrazí jestli tam něco je pomocí ikony FavoritePoint+Tento skript ​v podstatě jen v libovolném tagu zobrazí jestli tam něco je pomocí ikony FavoritePoint
  
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
Line 27: Line 27:
 === 1.0.0 (2014/​10/​14) === === 1.0.0 (2014/​10/​14) ===
    * První automaticky stahovaná verze (ostatní funkcionalita beze změn)    * První automaticky stahovaná verze (ostatní funkcionalita beze změn)
 +
 <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
  **bez verze**  **bez verze**
    * ponechán původní soubor na stažení pro starší verze GeoGetu    * ponechán původní soubor na stažení pro starší verze GeoGetu
 </​hidden>​ </​hidden>​
 +
 {{tag>​author_DrakMrak skript ggv zobrazeni}} {{tag>​author_DrakMrak skript ggv zobrazeni}}
user/skript/tagfp.txt · Last modified: 2019/06/13 21:01 by mikrom