GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:sygic

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:sygic [2018/11/14 07:07]
gord [Seznam změn]
user:skript:sygic [2019/06/13 20:15] (current)
mikrom
Line 41: Line 41:
   * oprava: generování souborů s WP, informace získané z rodičovské keše nebyly správně   * oprava: generování souborů s WP, informace získané z rodičovské keše nebyly správně
  
-** verze 2.1.0 ** (19.5.2016, ​stazeno ​402 x)+** verze 2.1.0 ** (19.5.2016, ​staženo ​402 x)
   * nový:   * nový:
       * úplně předělané zpracování bodů pro export       * úplně předělané zpracování bodů pro export
-      * kontrola ​minimalniho poctu bodu v kazdem vytvorenem ​souboru +      * kontrola ​minimálního počtu ​bodu v každeé vytvořeném ​souboru 
-      * součástí instalace je aktualizovany ​''​RupiConvertor.exe''​ (není na webu, mám jej přímo od Sygicu), který již nemá problem ​s větším počtem bodů na stejných souřadnicích+      * součástí instalace je aktualizovány ​''​RupiConvertor.exe''​ (není na webu, mám jej přímo od Sygicu), který již nemá problém ​s větším počtem bodů na stejných souřadnicích
       * součástí instalace je můj RupiGen       * součástí instalace je můj RupiGen
         * také vytváří rupi soubory         * také vytváří rupi soubory
Line 52: Line 52:
         * v adresáři je i stručný popis parametrů ...         * v adresáři je i stručný popis parametrů ...
   * změna:   * změna:
-      * vystup je v UTF8, takze ve jmenech muze byt i treba azbuka +      * vystup je v UTF8, takže ​ve jménech může ​byt i třeba ​azbuka 
-      * kazdy stat se uklada ​do samostatne ​sady souboru +      * každý stát se ukládá ​do samostatné ​sady souboru 
-      * export obsahuje odkaz na webove stranky kese +      * export obsahuje odkaz na webové stránky keše 
-      * odřadkování ​(CRLF i samotné LF) v popisu bodu nebo poznámce je akceptováno,​ nahrazuje se středníkem +      * odřádkování ​(CRLF i samotné LF) v popisu bodu nebo poznámce je akceptováno,​ nahrazuje se středníkem 
-      * pokud je v souboru ​méne než 2 body, doplní se tam "​vata"​ (RupiConverter s tím má problém)+      * pokud je v souboru ​méně ​než 2 body, doplní se tam "​vata"​ (RupiConverter s tím má problém)
   * oprava:   * oprava:
-    * oprava ikony pro parkovistezmena na 256 barev, jinak je v seznamu kategorii ikona spatne ​zobrazena (ale na mape je spravne)+    * oprava ikony pro parkovištězměna ​na 256 barev, jinak je v seznamu kategorii ikona spatně ​zobrazena (ale na mapě je správně)
  
  
user/skript/sygic.txt · Last modified: 2019/06/13 20:15 by mikrom