GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:svetlotma

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:svetlotma [2017/08/28 07:45]
gord [Popis]
user:skript:svetlotma [2019/06/13 20:13] (current)
mikrom
Line 27: Line 27:
   * pokud některé zpracovávané keše nemají čas nálezu nebo čas má hodnotu 00:00, výpočet se pro ně neprovádí   * pokud některé zpracovávané keše nemají čas nálezu nebo čas má hodnotu 00:00, výpočet se pro ně neprovádí
  
-===== Vizualizeční skript =====+===== Vizualizační skript =====
 Součástí instalace je od verze 2.2.6 také vizualizační skript. Pokud do konfigurace sloupců doplníte sloupec s tagem ''​SvetloTma''​ a na [[user:​navody:​tagy?&#​pouziti_tagu|něj aplikujete]] ​ instalovaný vizualizační skript, můžete vidět např. toto: Součástí instalace je od verze 2.2.6 také vizualizační skript. Pokud do konfigurace sloupců doplníte sloupec s tagem ''​SvetloTma''​ a na [[user:​navody:​tagy?&#​pouziti_tagu|něj aplikujete]] ​ instalovaný vizualizační skript, můžete vidět např. toto:
  
Line 47: Line 47:
 {{:​user:​skript:​svetlotma:​svetlotma.png|}} {{:​user:​skript:​svetlotma:​svetlotma.png|}}
  
-<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit ukázku použítí v GgStatu**"​ onVisible="​Skrýt ukázku použítí v GgStatu">​+<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit ukázku použití v GgStatu**"​ onVisible="​Skrýt ukázku použití v GgStatu">​
  
   * ukázka kódu do template souboru pro doplnění statistiky (pro výpočet hodnot z TAGu je zde použit plugin [[user:​skript:​ggsexpr|GgsExpr]])   * ukázka kódu do template souboru pro doplnění statistiky (pro výpočet hodnot z TAGu je zde použit plugin [[user:​skript:​ggsexpr|GgsExpr]])
Line 107: Line 107:
  
 ** 2.2.5 (3.2.2016) ** ** 2.2.5 (3.2.2016) **
-  * změna: listbox s rolovatkem ​vpravo místo dole (vypnut Extened style) +  * změna: listbox s rolovátkem ​vpravo místo dole (vypnut Extened style) 
-  * změna: přesnejší definice casu 00:00 pro vynechání ​kesí z otagování (cas>​0.000001 bere ohled na nepřesnosti při uloženi reálných čísel)+  * změna: přesnější definice casu 00:00 pro vynechání ​keší ​z otagování (cas>​0.000001 bere ohled na nepřesnosti při uloženi reálných čísel)
   * změna: zobrazení postupu při zpracování mnoha keší   * změna: zobrazení postupu při zpracování mnoha keší
   * změna: pokud je zpracována keš bez nálezu, je ve výsledku zobrazena jinou barvou   * změna: pokud je zpracována keš bez nálezu, je ve výsledku zobrazena jinou barvou
user/skript/svetlotma.txt · Last modified: 2019/06/13 20:13 by mikrom