GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:statusicon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:statusicon [2017/03/16 11:11]
upraveno mimo DokuWiki
user:skript:statusicon [2019/09/27 16:34] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
 ====== StatusIcon ====== ====== StatusIcon ======
 +<WRAP center round important 90%>
 Tento skript je už nadbytečný,​ novější verze GeoGetu zobrazují ikonky samy. Od verze GG 2.8.0 je navíc nefunkční. Tento skript je už nadbytečný,​ novější verze GeoGetu zobrazují ikonky samy. Od verze GG 2.8.0 je navíc nefunkční.
 StatusIcon doporučujeme odinstalovat a nepoužívat. StatusIcon doporučujeme odinstalovat a nepoužívat.
 +</​WRAP>​
  
 Tento skript zobrazuje hodnotu Stavu (poznámka, disabled, listing, aj.) grafickými symboly. Tento skript zobrazuje hodnotu Stavu (poznámka, disabled, listing, aj.) grafickými symboly.
Line 56: Line 58:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 Archiv starších verzí: https://​geocaching.mikrom.cz/​geoget/​pluginy/​statusicon/​ Archiv starších verzí: https://​geocaching.mikrom.cz/​geoget/​pluginy/​statusicon/​
 +
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
 {{filelist>​statusicon:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}} {{filelist>​statusicon:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
user/skript/statusicon.1489659060.txt.gz · Last modified: 2017/03/16 11:11 by