GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator [2019/06/13 20:39]
mikrom
user:skript:stator [2019/06/21 09:46] (current)
gord [Seznam změn]
Line 300: Line 300:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 2.1.1.26** (publikace 25.3.2019)+** 2.1.2.27** (publikace 21.6.2019) 
 +  * změna: úprava formuláře pro Hlavní nastavení 
 +  * změna: dokončeny úpravy vynucené použitím GC.API 
 +  * změna: BadgeGen - doladěny vlaječky, opraveny chybky 
 +  * oprava: MyOwnLife - oprava datumů na ose x 
 +  * oprava: spousta drobností 
 + 
 +** 2.1.1.26** (publikace 25.3.2019, staženo 846x)
   * změna: předělané všechny grafy, nyní se používá knihovna ECharts   * změna: předělané všechny grafy, nyní se používá knihovna ECharts
  
user/skript/stator.txt · Last modified: 2019/06/21 09:46 by gord