GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:stator [2019/02/07 06:55]
gord [Seznam změn]
user:skript:stator [2019/03/27 07:12] (current)
petulinka1 [Autoři]
Line 6: Line 6:
 <WRAP column 35%> <WRAP column 35%>
     * [[user:​skript:​stator:​stator-moduly|Stator - moduly pro generování statistik]]     * [[user:​skript:​stator:​stator-moduly|Stator - moduly pro generování statistik]]
 +    * [[user:​skript:​stator:​stator-grafy|Stator - interaktivní gragy]]
     * [[user:​skript:​stator:​stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]     * [[user:​skript:​stator:​stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]
     * [[user:​skript:​stator:​stator-publikace|Stator - publikování statistiky]] aneb jak svou statistiku uveřejnit na webu     * [[user:​skript:​stator:​stator-publikace|Stator - publikování statistiky]] aneb jak svou statistiku uveřejnit na webu
Line 18: Line 19:
 |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=kiReGPS|kiReGPS]],​ [[kiregps@gmail.com|kiReGPS]]**| grafika, grafická témata, moduly s grafickým výstupem, hlavní oponent ohledně obsluhy a ovládání,​ věčný remcal a šťoura, ladění, mapy pro generátor, návrh práce s Google mapami pro puntíkaté mapy | |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=kiReGPS|kiReGPS]],​ [[kiregps@gmail.com|kiReGPS]]**| grafika, grafická témata, moduly s grafickým výstupem, hlavní oponent ohledně obsluhy a ovládání,​ věčný remcal a šťoura, ladění, mapy pro generátor, návrh práce s Google mapami pro puntíkaté mapy |
 |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=DrakMrak|DrakMrak]],​ [[drakmrak@gmail.com|DrakMrak]]**| moduly pro série, odznáčky, FindsByOwner a CalcGSAPI| |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=DrakMrak|DrakMrak]],​ [[drakmrak@gmail.com|DrakMrak]]**| moduly pro série, odznáčky, FindsByOwner a CalcGSAPI|
-|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=Petulinka1|Petulinka1]]**| jazyková kouzla s češtinou a angličtinou,​ ladění, sama se pasovala do role hlavního pokusného králíka |+|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=Petulinka1|petulinka1]]**| jazyková kouzla s češtinou a angličtinou,​ ladění, sama se pasovala do role hlavního pokusného králíka |
 |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=PetrX|PetrX]]**| základní verze generátoru map | |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=PetrX|PetrX]]**| základní verze generátoru map |
 |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=|Gelda]]**| podklady pro vybarvovací mapy generátoru | |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=|Gelda]]**| podklady pro vybarvovací mapy generátoru |
Line 32: Line 33:
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
 /* zmenit odkaz i v podpisu na gc.cz */ /* zmenit odkaz i v podpisu na gc.cz */
-Diskuze o tomto skriptu se nachází v sekci o GeoGetu na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​topic/​30863-stator-141/​|Geocaching.cz]].+Diskuze o tomto skriptu se nachází v sekci o GeoGetu na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​topic/​32337-stator-211/​|Geocaching.cz]].
  
 ===== Základní popis ===== ===== Základní popis =====
Line 169: Line 170:
   - volba databáze, ze které se bude statistika generovat (aktuální nebo konkrétně vybraná)   - volba databáze, ze které se bude statistika generovat (aktuální nebo konkrétně vybraná)
   - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]] - Stator přebírá nastavení uživatele z [[:​start|GeoGetu]] a tím pádem jsou údaje společné pro všechny profily   - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]] - Stator přebírá nastavení uživatele z [[:​start|GeoGetu]] a tím pádem jsou údaje společné pro všechny profily
-  - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.cz|Geocaching.cz]] - Stator opět přebírá nastavení z [[:​start|GeoGetu]],​ využívají se pro generátor "​puntíkatých map" pro správnou identifikaci uživatele (jméno a heslo slouží jen na získání správného ID)+  - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.cz|Geocaching.cz]] - Stator opět přebírá nastavení z [[:​start|GeoGetu]],​ využívají se pro generátor "​puntíkatých map" pro správnou identifikaci uživatele (jméno a heslo slouží jen na získání správného ID) <wrap important>​ Pokud máte pocit, že máte správně nick i heslo a přesto Stator správně nenastaví ID, zkontrolujte,​ zda nemáte místo nicku pro login zadané jméno zobrazované místo nicku.</​wrap>​
   - přepínač režimů - **Beginner** a **Expert**   - přepínač režimů - **Beginner** a **Expert**
   - jazyk uživatelského rozhraní Statoru   - jazyk uživatelského rozhraní Statoru
Line 299: Line 300:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 1.7.2.25** (publikace 7.2.2019)+** 2.1.1.26** (publikace 25.3.2019) 
 +  * změna: předělané všechny grafy, nyní se používá knihovna ECharts 
 + 
 + 
 +<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
 + 
 +** 1.7.2.25** (publikace 7.2.2019, staženo 614 x)
   * oprava: DailyFindsHistogram   * oprava: DailyFindsHistogram
  
Line 346: Line 353:
   * změna: přechod Czech Republic na Czechia   * změna: přechod Czech Republic na Czechia
   * nový: modul WMCategoryStat - statistika kategorii waymarkingu (seznam nebo tabulka)   * nový: modul WMCategoryStat - statistika kategorii waymarkingu (seznam nebo tabulka)
- 
-<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
  
 ** 1.5.1.15 ** (publikace 29.9.2017) (staženo 1347 x) ** 1.5.1.15 ** (publikace 29.9.2017) (staženo 1347 x)
user/skript/stator.1549518935.txt.gz · Last modified: 2019/02/07 06:55 by gord