GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:stator [2019/02/07 06:55]
gord [Seznam změn]
user:skript:stator [2019/06/21 09:46] (current)
gord [Seznam změn]
Line 6: Line 6:
 <WRAP column 35%> <WRAP column 35%>
     * [[user:​skript:​stator:​stator-moduly|Stator - moduly pro generování statistik]]     * [[user:​skript:​stator:​stator-moduly|Stator - moduly pro generování statistik]]
 +    * [[user:​skript:​stator:​stator-grafy|Stator - interaktivní grafy]]
     * [[user:​skript:​stator:​stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]     * [[user:​skript:​stator:​stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]
     * [[user:​skript:​stator:​stator-publikace|Stator - publikování statistiky]] aneb jak svou statistiku uveřejnit na webu     * [[user:​skript:​stator:​stator-publikace|Stator - publikování statistiky]] aneb jak svou statistiku uveřejnit na webu
Line 17: Line 18:
 |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=gordici|gord]],​ [[gord@atlas.cz|Gord]]** | koncepce, programování jádra a uživatelského interface, tabulkových modulů, úpravy a rozšíření generátoru map, ... | |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=gordici|gord]],​ [[gord@atlas.cz|Gord]]** | koncepce, programování jádra a uživatelského interface, tabulkových modulů, úpravy a rozšíření generátoru map, ... |
 |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=kiReGPS|kiReGPS]],​ [[kiregps@gmail.com|kiReGPS]]**| grafika, grafická témata, moduly s grafickým výstupem, hlavní oponent ohledně obsluhy a ovládání,​ věčný remcal a šťoura, ladění, mapy pro generátor, návrh práce s Google mapami pro puntíkaté mapy | |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=kiReGPS|kiReGPS]],​ [[kiregps@gmail.com|kiReGPS]]**| grafika, grafická témata, moduly s grafickým výstupem, hlavní oponent ohledně obsluhy a ovládání,​ věčný remcal a šťoura, ladění, mapy pro generátor, návrh práce s Google mapami pro puntíkaté mapy |
-|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=DrakMrak|DrakMrak]],​ [[drakmrak@gmail.com|DrakMrak]]**| moduly pro série, odznáčky, FindsByOwner ​CalcGSAPI| +|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=DrakMrak|DrakMrak]],​ [[drakmrak@gmail.com|DrakMrak]]**| moduly pro série ​(Bookmarky), odznáčky, MyOwnLife, FindsByOwnerCalcGSAPI, Waymarking a děsný hračička... ​
-|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=Petulinka1|Petulinka1]]**| jazyková kouzla s češtinou a angličtinou,​ ladění, sama se pasovala do role hlavního pokusného králíka |+|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=Petulinka1|petulinka1]]**| jazyková kouzla s češtinou a angličtinou,​ ladění, sama se pasovala do role hlavního pokusného králíka |
 |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=PetrX|PetrX]]**| základní verze generátoru map | |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=PetrX|PetrX]]**| základní verze generátoru map |
 |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=|Gelda]]**| podklady pro vybarvovací mapy generátoru | |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=|Gelda]]**| podklady pro vybarvovací mapy generátoru |
Line 32: Line 33:
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
 /* zmenit odkaz i v podpisu na gc.cz */ /* zmenit odkaz i v podpisu na gc.cz */
-Diskuze o tomto skriptu se nachází v sekci o GeoGetu na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​topic/​30863-stator-141/​|Geocaching.cz]].+Diskuze o tomto skriptu se nachází v sekci o GeoGetu na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​topic/​32337-stator-211/​|Geocaching.cz]].
  
 ===== Základní popis ===== ===== Základní popis =====
Line 51: Line 52:
 Tím bychom měli ve stručnosti řečeno, **čím Stator je, co umí**. Pro úplnost nebude na škodu také zmínit, **co Stator není**: Tím bychom měli ve stručnosti řečeno, **čím Stator je, co umí**. Pro úplnost nebude na škodu také zmínit, **co Stator není**:
   * Stator není nástroj na aktualizaci vašich dat. Jen a pouze generuje statistiku z toho, co právě v tuto chvíli máte připraveno v databázi GeoGetu. Vzácnou výjimkou jsou některé [[user:​skript:​stator:​stator-moduly#​vypocetni_moduly|výpočetní moduly]].   * Stator není nástroj na aktualizaci vašich dat. Jen a pouze generuje statistiku z toho, co právě v tuto chvíli máte připraveno v databázi GeoGetu. Vzácnou výjimkou jsou některé [[user:​skript:​stator:​stator-moduly#​vypocetni_moduly|výpočetní moduly]].
-  * Stator není nadstavba pro konfigurování a spouštění [[user:​skript:​ggstat|GgStatu]] (jako je plugin [[user:​skript:​autostat|Autostat]]). Je to kompletně nový generátor, který nemá nic společného s předchozími způsoby vytváření statistik. Výstup některých jeho modulů je sice podobný výstupům GgStatu, ale to je dáno tím, že cílem bylo vytvořit jeho náhradu a brát ohled i na konzervativnější část uživatelů.+  * Stator není nadstavba pro konfigurování a spouštění [[user:​skript:​ggstat|GgStatu]] (jako je plugin [[user:​skript:​autostat|AutoStat]]). Je to kompletně nový generátor, který nemá nic společného s předchozími způsoby vytváření statistik. Výstup některých jeho modulů je sice podobný výstupům GgStatu, ale to je dáno tím, že cílem bylo vytvořit jeho náhradu a brát ohled i na konzervativnější část uživatelů.
  
 ==== Tři kroky k vytvoření vaší statistiky ==== ==== Tři kroky k vytvoření vaší statistiky ====
   - Spusťte hlavní **konfigurační plugin** {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi.png?​nolink|}}. Nastavte si v něm obsah a vzhled své statistiky. Výsledek ověřte tlačítkem ''​| Uložit a náhled |''​.   - Spusťte hlavní **konfigurační plugin** {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi.png?​nolink|}}. Nastavte si v něm obsah a vzhled své statistiky. Výsledek ověřte tlačítkem ''​| Uložit a náhled |''​.
-  - Ukončete konfiguraci tlačítkem ''​| OK |''​. Tím dojde zároveň k vytvoření generátoru,​ což se projeví přidáním jeho ikony {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi-gray.png?​nolink|}} na toolbar ​Geogetu.+  - Ukončete konfiguraci tlačítkem ''​| OK |''​. Tím dojde zároveň k vytvoření generátoru,​ což se projeví přidáním jeho ikony {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi-gray.png?​nolink|}} na toolbar ​GeoGetu.
   - Vygenerujte statistiku naostro spuštěním **generátoru** {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi-gray.png?​nolink|}}. Pozor, pokud máte ve Statoru více profilů, generátor existuje pro každý profil zvlášť.   - Vygenerujte statistiku naostro spuštěním **generátoru** {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi-gray.png?​nolink|}}. Pozor, pokud máte ve Statoru více profilů, generátor existuje pro každý profil zvlášť.
  
Line 168: Line 169:
   - volba profilu spolu s možností vytvořit nový profil kopií aktuálně vybraného, případně i profil smazat   - volba profilu spolu s možností vytvořit nový profil kopií aktuálně vybraného, případně i profil smazat
   - volba databáze, ze které se bude statistika generovat (aktuální nebo konkrétně vybraná)   - volba databáze, ze které se bude statistika generovat (aktuální nebo konkrétně vybraná)
-  - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]] - Stator přebírá nastavení uživatele z [[:​start|GeoGetu]] a tím pádem jsou údaje společné pro všechny profily +  - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]] - Stator přebírá nastavení uživatele z [[:​start|GeoGetu]] a tím pádem jsou údaje společné pro všechny profily. Od verze 2.1.2.27 se nedá GUID získat automaticky a je možné ho zadat ručně. 
-  - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.cz|Geocaching.cz]] - Stator opět přebírá nastavení z [[:​start|GeoGetu]],​ využívají se pro generátor "​puntíkatých map" pro správnou identifikaci uživatele (jméno a heslo slouží jen na získání správného ID)+  - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.cz|Geocaching.cz]] - Stator opět přebírá nastavení z [[:​start|GeoGetu]],​ využívají se pro generátor "​puntíkatých map" pro správnou identifikaci uživatele (jméno a heslo slouží jen na získání správného ID) <wrap important>​ Pokud máte pocit, že máte správně nick i heslo a přesto Stator správně nenastaví ID, zkontrolujte,​ zda nemáte místo nicku pro login zadané jméno zobrazované místo nicku.</​wrap>​
   - přepínač režimů - **Beginner** a **Expert**   - přepínač režimů - **Beginner** a **Expert**
   - jazyk uživatelského rozhraní Statoru   - jazyk uživatelského rozhraní Statoru
Line 249: Line 250:
   - seznam keší, které budou ignorovány v operacích určování vzdáleností a směrů (inspiraci můžete čerpat v [[https://​www.geocaching.com/​bookmarks/​view.aspx?​guid=7cf4124c-1061-4412-b79a-7df1df4d8783|bookmarku]],​ ale asi má smysl použít jen keše, které u vás připadají v úvahu)   - seznam keší, které budou ignorovány v operacích určování vzdáleností a směrů (inspiraci můžete čerpat v [[https://​www.geocaching.com/​bookmarks/​view.aspx?​guid=7cf4124c-1061-4412-b79a-7df1df4d8783|bookmarku]],​ ale asi má smysl použít jen keše, které u vás připadají v úvahu)
   - způsob zarovnání nadpisů sloupců u tabulek   - způsob zarovnání nadpisů sloupců u tabulek
-  - volba, zda se má být ikona generátoru statistiky z tohoto profilu automaticky zařazena na toolbar ​Geogetu+  - volba, zda se má být ikona generátoru statistiky z tohoto profilu automaticky zařazena na toolbar ​GeoGetu
  
 Seznamy spravujeme pomocí tlačítek. Seznamy spravujeme pomocí tlačítek.
Line 299: Line 300:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 1.7.2.25** (publikace 7.2.2019)+** 2.1.2.27** (publikace 21.6.2019) 
 +  * změna: úprava formuláře pro Hlavní nastavení 
 +  * změna: dokončeny úpravy vynucené použitím GC.API 
 +  * změna: BadgeGen - doladěny vlaječky, opraveny chybky 
 +  * oprava: MyOwnLife - oprava datumů na ose x 
 +  * oprava: spousta drobností 
 + 
 +** 2.1.1.26** (publikace 25.3.2019, staženo 846x) 
 +  * změna: předělané všechny grafy, nyní se používá knihovna ECharts 
 + 
 + 
 +<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
 + 
 +** 1.7.2.25** (publikace 7.2.2019, staženo 614 x)
   * oprava: DailyFindsHistogram   * oprava: DailyFindsHistogram
  
Line 312: Line 326:
 ** 1.6.1.23** (publikace 14.11.2018, staženo 715 x) ** 1.6.1.23** (publikace 14.11.2018, staženo 715 x)
   * oprava: BadgeGen opraveny názvy zemí u odznaky kontinentů   * oprava: BadgeGen opraveny názvy zemí u odznaky kontinentů
-  * změna: MapPinboard,​ MarginalCachesInCountry,​ Numbers - úprava generování podkladových mapek z googlu+  * změna: MapPinboard,​ MarginalCachesInCountry,​ Numbers - úprava generování podkladových mapek z Googlu
   * změna: použití mapgen 4.5   * změna: použití mapgen 4.5
-  * změna: WMCategoryStat,​ CalcBG - drobné ​upravy ​výstupního formátu textu+  * změna: WMCategoryStat,​ CalcBG - drobné ​úpravy ​výstupního formátu textu
   * změna: CalcBG - doplnění států   * změna: CalcBG - doplnění států
   * změna: FindsByOwner - modul zrušen; díky GDPR chybí údaje o ownerech a statistika se bude postupně více a více zkreslovat!   * změna: FindsByOwner - modul zrušen; díky GDPR chybí údaje o ownerech a statistika se bude postupně více a více zkreslovat!
-  * změna: BookmarkComposer - upravy vynucene chybejicimi ​informacemi o autorovi kvůli GDPR+  * změna: BookmarkComposer - úpravy vynucené chybějícími ​informacemi o autorovi kvůli GDPR
  
  
 ** 1.5.4.22** (publikace 1.10.2018, staženo 598 x) ** 1.5.4.22** (publikace 1.10.2018, staženo 598 x)
-  * změna: při spouštění browseru na konci statistiky se do logu vypisuje případná chyba, je-li v GG nastavena neplatná cesta k browseru+  * změna: při spouštění browseru na konci statistiky se do logu vypisuje případná chyba, je-li v GeoGetu ​nastavena neplatná cesta k browseru
   * oprava: Badges - zobrazení tučné u počítání pásku pro 366 a více dní   * oprava: Badges - zobrazení tučné u počítání pásku pro 366 a více dní
   * změna: úprava generování podkladových mapek z Googlu   * změna: úprava generování podkladových mapek z Googlu
Line 341: Line 355:
   * změna: FirstCachesInCountry - změna SQL tak, aby používal pracovní tabulku   * změna: FirstCachesInCountry - změna SQL tak, aby používal pracovní tabulku
   * nový: doplněna globální proměnná TEMP_TABLE se jménem pracovní tabulky (to se může lišit v závislosti na tom, zda ma být tabulka při ladění zachována nebo ne)   * nový: doplněna globální proměnná TEMP_TABLE se jménem pracovní tabulky (to se může lišit v závislosti na tom, zda ma být tabulka při ladění zachována nebo ne)
-  * změna: FTFListHighlight a FTFList používajících pracovní tabulku tak, aby používaly ​globalní ​proměnnou+  * změna: FTFListHighlight a FTFList používajících pracovní tabulku tak, aby používaly ​globální ​proměnnou
   * změna: FindsByDay - tabulka obalena divem s automatickým scrollbarem,​ pokud se nevejde do šířky statistiky   * změna: FindsByDay - tabulka obalena divem s automatickým scrollbarem,​ pokud se nevejde do šířky statistiky
   * změna: FindsByDay - možnost otočit tabulku tak, aby byly dny svisle, je užší a může obsahovat větší čísla bez nutnosti rolovátka   * změna: FindsByDay - možnost otočit tabulku tak, aby byly dny svisle, je užší a může obsahovat větší čísla bez nutnosti rolovátka
   * změna: přechod Czech Republic na Czechia   * změna: přechod Czech Republic na Czechia
   * nový: modul WMCategoryStat - statistika kategorii waymarkingu (seznam nebo tabulka)   * nový: modul WMCategoryStat - statistika kategorii waymarkingu (seznam nebo tabulka)
- 
-<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
  
 ** 1.5.1.15 ** (publikace 29.9.2017) (staženo 1347 x) ** 1.5.1.15 ** (publikace 29.9.2017) (staženo 1347 x)
-  * oprava: malá šedá ​konka pro APE+  * oprava: malá šedá ​ikonka ​pro APE
   *    * 
-** 1.5.1.14 ** (publikace 20.9.2017 (stazeno ​236 x)+** 1.5.1.14 ** (publikace 20.9.2017 (staženo ​236 x)
   * nové:   * nové:
     * ''​Numbers''​ - ukazuje roční FTF index     * ''​Numbers''​ - ukazuje roční FTF index
Line 361: Line 373:
     * Diagnostický profil doplněn o datum a čas spuštění     * Diagnostický profil doplněn o datum a čas spuštění
     * ''​Numbers''​ - pokud nejsou počty slov u logů, vypíše varování     * ''​Numbers''​ - pokud nejsou počty slov u logů, vypíše varování
-    * ''​MapGenFromTag''​ - nebere ohled na velikost ​pismen ​v hodnotě tagu+    * ''​MapGenFromTag''​ - nebere ohled na velikost ​písmen ​v hodnotě tagu
     * ''​MapPinboard''​ - klikací tlačítka u map pro posun v čase upravena tak, aby jejich funkci nenarušil "​optimalizátor",​ který se spouští na straně GS pro úpravu HTML     * ''​MapPinboard''​ - klikací tlačítka u map pro posun v čase upravena tak, aby jejich funkci nenarušil "​optimalizátor",​ který se spouští na straně GS pro úpravu HTML
     * ''​Trackable''​ - úprava pro stav, kdy ikona TB/GC je v nestandardním adresáři     * ''​Trackable''​ - úprava pro stav, kdy ikona TB/GC je v nestandardním adresáři
Line 369: Line 381:
     * ''​CalcBG.ini''​ - úprava SQL pro zjištění počtu CWG z databáze CwgList     * ''​CalcBG.ini''​ - úprava SQL pro zjištění počtu CWG z databáze CwgList
     * moduly ''​FTF*''​ (SqlTable) nebraly ohled na pořadí FTF nálezů v jednom dni     * moduly ''​FTF*''​ (SqlTable) nebraly ohled na pořadí FTF nálezů v jednom dni
-    * ''​Common\IconsCountry.ini''​ - oprava vlajky ​Kyrgyzstanu+    * ''​Common\IconsCountry.ini''​ - oprava vlajky ​Kyrgyzstánu
     * ''​Common\IconsCacheType*.ini''​ - oprava ikonky pro APE Cache     * ''​Common\IconsCacheType*.ini''​ - oprava ikonky pro APE Cache
     ​     ​
Line 415: Line 427:
     * šířka tabulky pro atributy     * šířka tabulky pro atributy
     * ATokres, FF je od 1.1.2013 sloučen s HB a nemá ve zkratkách být (i když zatím v polygonech je)     * ATokres, FF je od 1.1.2013 sloučen s HB a nemá ve zkratkách být (i když zatím v polygonech je)
-    * ''​MapGenSwitchRegion''​ - pro mapu Irska byly definovany ​regiony Islandu, ani Island ani Irsko zatim nemaji ​mapu okresu+    * ''​MapGenSwitchRegion''​ - pro mapu Irska byly definovány ​regiony Islandu, ani Island ani Irsko zatím nemají ​mapu okresu
     * škálování barev sloupce Histogram Explicit modulu SqlTable     * škálování barev sloupce Histogram Explicit modulu SqlTable
     * graf modulu ''​FindByElevation''​ při nulovém počtu zpracovávaných keší havaroval     * graf modulu ''​FindByElevation''​ při nulovém počtu zpracovávaných keší havaroval
-    * diagnostický profil kontroloval ​souradnice ​jen u nalezených keší+    * diagnostický profil kontroloval ​souřadnice ​jen u nalezených keší
  
  
Line 432: Line 444:
   * změna: ''​MyOwnLife''​ - možnost vícenásobného spuštění,​ třeba s různým výběrem keší   * změna: ''​MyOwnLife''​ - možnost vícenásobného spuštění,​ třeba s různým výběrem keší
   * změna: ''​MapPinBoard''​ - může obsahovat tlačítka pro zobrazení předchozí nebo následující roční mapy   * změna: ''​MapPinBoard''​ - může obsahovat tlačítka pro zobrazení předchozí nebo následující roční mapy
-  * změna: ''​CwgList''​ - umožňuje změnu velikosti písma (vlastně úplně celý styl) pro každou zobrazenou část karty s CWG, možnost zobrazit ​obdelníkové ​obrázky+  * změna: ''​CwgList''​ - umožňuje změnu velikosti písma (vlastně úplně celý styl) pro každou zobrazenou část karty s CWG, možnost zobrazit ​obdélníkové ​obrázky
   * oprava: instalace už skutečně obsahuje ''​Diagnostický profil''​   * oprava: instalace už skutečně obsahuje ''​Diagnostický profil''​
   * oprava nahlášených chyb   * oprava nahlášených chyb
Line 484: Line 496:
   * změna: ''​Numbers''​ - ke vzdálenosti jsou doplněny jednotky a je vypsáno celé číslo   * změna: ''​Numbers''​ - ke vzdálenosti jsou doplněny jednotky a je vypsáno celé číslo
   * změna: sIgnoreCaches je mezi globálními proměnnými,​ takže je možné ji použít i v SQL příkazu v CustomizedTable   * změna: sIgnoreCaches je mezi globálními proměnnými,​ takže je možné ji použít i v SQL příkazu v CustomizedTable
-  * změna: jazyk formuláře Statoru může být jiný než jazyk Geogetu ​(např SK není v GG podporovaná,​ ale Stator ji umí)+  * změna: jazyk formuláře Statoru může být jiný než jazyk GeoGetu ​(např SK není v GG podporovaná,​ ale Stator ji umí)
   * změna: možnost doplnit seznam vlastněných keší přímo jejich ID (přesnější než podle autora)   * změna: možnost doplnit seznam vlastněných keší přímo jejich ID (přesnější než podle autora)
  
user/skript/stator.1549518935.txt.gz · Last modified: 2019/02/07 06:55 by gord