GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator [2019/02/07 06:55]
gord [Seznam změn]
user:skript:stator [2019/02/19 19:59] (current)
gord [Hlavní nastavení]
Line 169: Line 169:
   - volba databáze, ze které se bude statistika generovat (aktuální nebo konkrétně vybraná)   - volba databáze, ze které se bude statistika generovat (aktuální nebo konkrétně vybraná)
   - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]] - Stator přebírá nastavení uživatele z [[:​start|GeoGetu]] a tím pádem jsou údaje společné pro všechny profily   - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]] - Stator přebírá nastavení uživatele z [[:​start|GeoGetu]] a tím pádem jsou údaje společné pro všechny profily
-  - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.cz|Geocaching.cz]] - Stator opět přebírá nastavení z [[:​start|GeoGetu]],​ využívají se pro generátor "​puntíkatých map" pro správnou identifikaci uživatele (jméno a heslo slouží jen na získání správného ID)+  - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.cz|Geocaching.cz]] - Stator opět přebírá nastavení z [[:​start|GeoGetu]],​ využívají se pro generátor "​puntíkatých map" pro správnou identifikaci uživatele (jméno a heslo slouží jen na získání správného ID) <wrap important>​ Pokud máte pocit, že máte správně nick i heslo a přesto Stator správně nenastaví ID, zkontrolujte,​ zda nemáte místo nicku pro login zadané jméno zobrazované místo nicku.</​wrap>​
   - přepínač režimů - **Beginner** a **Expert**   - přepínač režimů - **Beginner** a **Expert**
   - jazyk uživatelského rozhraní Statoru   - jazyk uživatelského rozhraní Statoru
user/skript/stator.1549518935.txt.gz · Last modified: 2019/02/07 06:55 by gord