GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator [2018/07/28 15:45]
gord [Seznam změn]
user:skript:stator [2018/10/01 11:16] (current)
gord [Seznam změn]
Line 295: Line 295:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 1.5.3.21 ** (publikace 28.7.2018)+** 1.5.4.22** (publikace 1.10.2018) 
 +  * změna: při spouštění browseru na konci statistiky se do logu vypisuje případná chyba, je-li v GG nastavena neplatná cesta k browseru 
 +  * oprava: Badges - zobrazení tučné u počítání pásku pro 366 a více dní 
 +  * změna: úprava generování podkladových mapek z Googlu 
 + 
 +** 1.5.3.21 ** (publikace 28.7.2018, staženo 781 x)
   * změny: úprava map tak, aby byly v souladu s dělením států používaným na gc.com (vzali na vědomí oficiální dělení)   * změny: úprava map tak, aby byly v souladu s dělením států používaným na gc.com (vzali na vědomí oficiální dělení)
  
user/skript/stator.1532785542.txt.gz · Last modified: 2018/07/28 15:45 by gord