GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:stator [2018/07/28 15:45]
gord [Seznam změn]
user:skript:stator [2019/03/11 09:48] (current)
kiregps [Stator]
Line 6: Line 6:
 <WRAP column 35%> <WRAP column 35%>
     * [[user:​skript:​stator:​stator-moduly|Stator - moduly pro generování statistik]]     * [[user:​skript:​stator:​stator-moduly|Stator - moduly pro generování statistik]]
 +    * [[user:​skript:​stator:​stator-grafy|Stator - interaktivní gragy]]
     * [[user:​skript:​stator:​stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]     * [[user:​skript:​stator:​stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]
     * [[user:​skript:​stator:​stator-publikace|Stator - publikování statistiky]] aneb jak svou statistiku uveřejnit na webu     * [[user:​skript:​stator:​stator-publikace|Stator - publikování statistiky]] aneb jak svou statistiku uveřejnit na webu
Line 169: Line 170:
   - volba databáze, ze které se bude statistika generovat (aktuální nebo konkrétně vybraná)   - volba databáze, ze které se bude statistika generovat (aktuální nebo konkrétně vybraná)
   - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]] - Stator přebírá nastavení uživatele z [[:​start|GeoGetu]] a tím pádem jsou údaje společné pro všechny profily   - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]] - Stator přebírá nastavení uživatele z [[:​start|GeoGetu]] a tím pádem jsou údaje společné pro všechny profily
-  - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.cz|Geocaching.cz]] - Stator opět přebírá nastavení z [[:​start|GeoGetu]],​ využívají se pro generátor "​puntíkatých map" pro správnou identifikaci uživatele (jméno a heslo slouží jen na získání správného ID) +  - přístupové údaje pro server [[http://​www.geocaching.cz|Geocaching.cz]] - Stator opět přebírá nastavení z [[:​start|GeoGetu]],​ využívají se pro generátor "​puntíkatých map" pro správnou identifikaci uživatele (jméno a heslo slouží jen na získání správného ID) <wrap important>​ Pokud máte pocit, že máte správně nick i heslo a přesto Stator správně nenastaví ID, zkontrolujte,​ zda nemáte místo nicku pro login zadané jméno zobrazované místo nicku.</​wrap>​ 
-  - přepínač režimů, resp. vysvětlení pro **Beginner** a **Expert** ​režim+  - přepínač režimů ​**Beginner** a **Expert**
   - jazyk uživatelského rozhraní Statoru   - jazyk uživatelského rozhraní Statoru
-  - domácí souřadnice - slouží pro výpočet vzdáleností a směrů od domova +  - jazyk generované statistiky 
-  - výstupní soubor, do kterého je generována statistika a možnost uložit celý vygenerovaný obsah zároveň do schránky Windows +  - kódování výstupního souboru
-  - jazyk statistiky (pozor - rozlišujte jazyk statistiky a jazyk uživatelského rozhraní Statoru), ​kódování výstupního souboru+
   - základní šířka, do které je výstup statistiky formátován   - základní šířka, do které je výstup statistiky formátován
 +  - volba základní velikosti písma statistiky
   - [[user:​databaze#​prefix|prefix kódů keší]] (resp. bodů [[:​start|GeoGetu]])   - [[user:​databaze#​prefix|prefix kódů keší]] (resp. bodů [[:​start|GeoGetu]])
-  - způsob určování pořadí nálezů+  - domácí souřadnice - slouží pro výpočet vzdáleností a směrů od domova 
 +  - řazení nálezů, resp. způsob určování pořadí nálezů
   - měrná jednotka pro zobrazení vzdáleností   - měrná jednotka pro zobrazení vzdáleností
   - definiční soubor pro náhrady textů ve výsledném souboru statistiky   - definiční soubor pro náhrady textů ve výsledném souboru statistiky
-  - volba základní velikosti písma ​statistiky+  - výstupní soubor, do kterého je generována statistika 
 +  - cílové určení ​statistiky; Stator od verze 1.7.1.24 sám ukládá vygenerovanou statistiku na [[http://​www.geocaching.cz|Geocaching.cz]] nebo na definovaný FTP server 
 +  - ruční odeslání naposledy vygenerované statistiky na cílové umístění 
 +  - ruční zkopírování odkazu do profilové stránky na [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]] (provede se pouze jednou)
  
 ---- ----
Line 295: Line 300:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 1.5.3.21 ** (publikace 28.7.2018)+** 1.7.2.25** (publikace 7.2.2019) 
 +  * oprava: DailyFindsHistogram 
 + 
 +** 1.7.1.24** (publikace 6.2.2019) 
 +  * nový: uložení statistiky mimo geocaching.com 
 +  * nový: odesílání statistiky na server přímo ze Statoru, umí vytvořit odkaz pro geocaching.com na uloženou statistiku 
 +  * změna: úprava zobrazování chyb, všechny najednou až na konci zpracování 
 +  * změna: generování puntíkatých map 
 +  * změna: poznámky k vydání nové verze jsou dostupné přímo z formuláře,​ není třeba je hledat po disku 
 +  * oprava: nějaké drobné chybičky 
 + 
 +** 1.6.1.23** (publikace 14.11.2018, staženo 715 x) 
 +  * oprava: BadgeGen opraveny názvy zemí u odznaky kontinentů 
 +  * změna: MapPinboard,​ MarginalCachesInCountry,​ Numbers - úprava generování podkladových mapek z googlu 
 +  * změna: použití mapgen 4.5 
 +  * změna: WMCategoryStat,​ CalcBG - drobné upravy výstupního formátu textu 
 +  * změna: CalcBG - doplnění států 
 +  * změna: FindsByOwner - modul zrušen; díky GDPR chybí údaje o ownerech a statistika se bude postupně více a více zkreslovat! 
 +  * změna: BookmarkComposer - upravy vynucene chybejicimi informacemi o autorovi kvůli GDPR 
 + 
 + 
 +** 1.5.4.22** (publikace 1.10.2018, staženo 598 x) 
 +  * změna: při spouštění browseru na konci statistiky se do logu vypisuje případná chyba, je-li v GG nastavena neplatná cesta k browseru 
 +  * oprava: Badges - zobrazení tučné u počítání pásku pro 366 a více dní 
 +  * změna: úprava generování podkladových mapek z Googlu 
 + 
 +** 1.5.3.21 ** (publikace 28.7.2018, staženo 781 x)
   * změny: úprava map tak, aby byly v souladu s dělením států používaným na gc.com (vzali na vědomí oficiální dělení)   * změny: úprava map tak, aby byly v souladu s dělením států používaným na gc.com (vzali na vědomí oficiální dělení)
  
user/skript/stator.1532785542.txt.gz · Last modified: 2018/07/28 15:45 by gord