GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:stator [2018/07/28 15:45]
gord [Seznam změn]
user:skript:stator [2018/11/14 10:02] (current)
gord [Seznam změn]
Line 295: Line 295:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 1.5.3.21 ** (publikace 28.7.2018)+** 1.6.1.23** (publikace 14.11.2018) 
 +  * oprava: BadgeGen opraveny názvy zemí u odznaky kontinentů 
 +  * změna: MapPinboard,​ MarginalCachesInCountry,​ Numbers - úprava generování podkladových mapek z googlu 
 +  * změna: použití mapgen 4.5 
 +  * změna: WMCategoryStat,​ CalcBG - drobné upravy výstupního formátu textu 
 +  * změna: CalcBG - doplnění států 
 +  * změna: FindsByOwner - modul zrušen; díky GDPR chybí údaje o ownerech a statistika se bude postupně více a více zkreslovat! 
 +  * změna: BookmarkComposer - upravy vynucene chybejicimi informacemi o autorovi kvůli GDPR 
 + 
 + 
 +** 1.5.4.22** (publikace 1.10.2018, staženo 598 x) 
 +  * změna: při spouštění browseru na konci statistiky se do logu vypisuje případná chyba, je-li v GG nastavena neplatná cesta k browseru 
 +  * oprava: Badges - zobrazení tučné u počítání pásku pro 366 a více dní 
 +  * změna: úprava generování podkladových mapek z Googlu 
 + 
 +** 1.5.3.21 ** (publikace 28.7.2018, staženo 781 x)
   * změny: úprava map tak, aby byly v souladu s dělením států používaným na gc.com (vzali na vědomí oficiální dělení)   * změny: úprava map tak, aby byly v souladu s dělením států používaným na gc.com (vzali na vědomí oficiální dělení)
  
user/skript/stator.1532785542.txt.gz · Last modified: 2018/07/28 15:45 by gord