GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-publikace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator:stator-publikace [2019/01/28 08:17]
gord [Stator - publikování statistiky]
user:skript:stator:stator-publikace [2019/03/28 11:53] (current)
gord [Statistika na vlastním webu]
Line 40: Line 40:
  
 Statistiku nahraje přímo generátor {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi-gray.png?​nolink|}} pomocí ftp na cílový webový server. Statistiku nahraje přímo generátor {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi-gray.png?​nolink|}} pomocí ftp na cílový webový server.
 +
 +(Pokud soubory upravovat nepotřebujete,​ nemusíte je do adresáře profilu kopírovat, Stator automaticky použije ty z adresáře ''​Common''​.)
  
 MPIK: udělal jsem návod, jak zprovoznit svůj prostor na Swebu a publikovat tam statistiky. [[http://​pikousm.sweb.cz/​Stator.docx|Externí odkaz]] MPIK: udělal jsem návod, jak zprovoznit svůj prostor na Swebu a publikovat tam statistiky. [[http://​pikousm.sweb.cz/​Stator.docx|Externí odkaz]]
  
 {{tag>​stator}} {{tag>​stator}}
user/skript/stator/stator-publikace.txt · Last modified: 2019/03/28 11:53 by gord