GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-publikace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator:stator-publikace [2019/01/27 22:34]
kiregps [Statistika na Geocaching.cz]
user:skript:stator:stator-publikace [2019/01/28 08:17] (current)
gord [Stator - publikování statistiky]
Line 2: Line 2:
  
 ====== Stator - publikování statistiky ====== ====== Stator - publikování statistiky ======
-Statorovský generátor {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi-gray.png?​nolink|}} umí od verze Statoru 1.7.1.24 sám nahrát statistiku do cílového umístění. Nepotřebuje k tomu tedy [[user:​skript:​combine-davky?&#​stator_combine_-_pomocna_davka_pro_stator|dávku Combine]]. Je to vlastně důsledek omezení, která zavedl na konci roku 2018 Groundspeak,​ v jejichž důsledku statistiky přímo v [[http://​www.geocaching.com/​profile/​|profilu na Geocaching.com]] nefungují a nemá tedy cenu se snažit je tam vkládat. Může zde být jen odkaz na statistiku umístěnou jinde. Cílové umístění je možné díky Pepovi z Počernic na serveru [[http://​www.geocaching.cz/​|Geocaching.cz]] nebo na vlastním webovém prostoru (pokud ho má někdo k dispozici).+Statorovský generátor {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi-gray.png?​nolink|}} umí od verze Statoru 1.7.1.24 sám nahrát statistiku do cílového umístění. Nepotřebuje k tomu tedy [[user:​skript:​combine-davky?&#​stator_combine_-_pomocna_davka_pro_stator|dávku Combine]]. Je to vlastně důsledek omezení, která zavedl na konci roku 2018 Groundspeak,​ v jejichž důsledku ​**statistiky přímo v [[http://​www.geocaching.com/​profile/​|profilu na Geocaching.com]] nefungují a nemá tedy cenu se snažit je tam vkládat**. Může zde být jen odkaz na statistiku umístěnou jinde. Cílové umístění je možné díky Pepovi z Počernic na serveru [[http://​www.geocaching.cz/​|Geocaching.cz]] nebo na vlastním webovém prostoru (pokud ho má někdo k dispozici).
  
 <WRAP column 35%> <WRAP column 35%>
user/skript/stator/stator-publikace.txt · Last modified: 2019/01/28 08:17 by gord