GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-moduly

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator:stator-moduly [2019/03/25 11:00]
kiregps [Tabulky nebo grafy] FindsByDirection
user:skript:stator:stator-moduly [2019/06/13 20:32] (current)
mikrom
Line 8: Line 8:
 <WRAP column 35%> <WRAP column 35%>
     * [[user:​skript:​stator|Stator - hlavní stránka pluginu]]     * [[user:​skript:​stator|Stator - hlavní stránka pluginu]]
-    * [[user:​skript:​stator:​stator-grafy|Stator - interaktivní ​gragy]]+    * [[user:​skript:​stator:​stator-grafy|Stator - interaktivní ​grafy]]
     * [[user:​skript:​stator:​stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]     * [[user:​skript:​stator:​stator-faq|Stator - FAQ - otázky a odpovědi]]
     * [[user:​skript:​stator:​stator-publikace|Stator - publikování statistiky]] aneb jak svou statistiku uveřejnit na webu     * [[user:​skript:​stator:​stator-publikace|Stator - publikování statistiky]] aneb jak svou statistiku uveřejnit na webu
Line 54: Line 54:
 | ''​I''​ | CmdVarsFromFile | Načte obsah souboru (předpokládá se formát standardního INI souboru) a jeho proměnné uloží do globálních proměnných Statoru tak, aby je mohly používat všechny moduly. | | ''​I''​ | CmdVarsFromFile | Načte obsah souboru (předpokládá se formát standardního INI souboru) a jeho proměnné uloží do globálních proměnných Statoru tak, aby je mohly používat všechny moduly. |
 | ''​I''​ | CmdVarsFromSQL | Umožňuje vytvořit globální proměnné a naplnit je hodnotami výsledkem SQL příkazu. Tím lze prakticky cokoliv z databáze GeoGetu uložit do globálních proměnných a použít do své statistiky. | | ''​I''​ | CmdVarsFromSQL | Umožňuje vytvořit globální proměnné a naplnit je hodnotami výsledkem SQL příkazu. Tím lze prakticky cokoliv z databáze GeoGetu uložit do globálních proměnných a použít do své statistiky. |
-| ''​I''​ | CmdVarsFromTag | Načte z databáze ​Geogetu ​všechny hodnoty tagu zadané kategorie a uloží je jako proměnné do globálních proměnných Statoru tak, aby je mohly použít všechny moduly. |+| ''​I''​ | CmdVarsFromTag | Načte z databáze ​GeoGetu ​všechny hodnoty tagu zadané kategorie a uloží je jako proměnné do globálních proměnných Statoru tak, aby je mohly použít všechny moduly. |
 | ''​I''​ | CmdVerticalSpace | Vytváří ve statistice vertikální mezeru zadané výšky. | | ''​I''​ | CmdVerticalSpace | Vytváří ve statistice vertikální mezeru zadané výšky. |
  
Line 111: Line 111:
 | ''​I''​ | MapCzDot| {{ user:​skript:​stator:​exclamation.png|Zastaralý modul, nahraďte ho novým}} | Nahrazeno modulem MapPinboard (viz níže).\\ <​del>​Puntíkaté mapy nálezů (na mapě jsou body na souřadnicích nalezených keší). K tomu je potřeba mít nálezy nahrané na serveru [[http://​www.geocaching.cz/​index.php?​app=geocaching|Geocaching.cz]] pomocí stejnojmenného pluginu [[user:​skript:​geocaching.cz|Geocaching.cz]],​ který je standardní součástí GeoGetu.</​del>​ | | ''​I''​ | MapCzDot| {{ user:​skript:​stator:​exclamation.png|Zastaralý modul, nahraďte ho novým}} | Nahrazeno modulem MapPinboard (viz níže).\\ <​del>​Puntíkaté mapy nálezů (na mapě jsou body na souřadnicích nalezených keší). K tomu je potřeba mít nálezy nahrané na serveru [[http://​www.geocaching.cz/​index.php?​app=geocaching|Geocaching.cz]] pomocí stejnojmenného pluginu [[user:​skript:​geocaching.cz|Geocaching.cz]],​ který je standardní součástí GeoGetu.</​del>​ |
 | ''​I''​ | MapGenFromCountry | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Mapy nálezů podle zemí jako kartogram, tj. s vybarvením ploch zemí podle počtu nálezů. V současnosti jsou dostupné mapy: //celý svět//, //Evropa//, //Jižní Amerika//, //Afrika//. | | ''​I''​ | MapGenFromCountry | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Mapy nálezů podle zemí jako kartogram, tj. s vybarvením ploch zemí podle počtu nálezů. V současnosti jsou dostupné mapy: //celý svět//, //Evropa//, //Jižní Amerika//, //Afrika//. |
-| ''​I''​ | MapGenFromState | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Mapy nálezů podle vyšších správních celků jako kartogram, tj. s vybarvením ploch regionů podle počtu nálezů. V současnosti jsou dostupné mapy: //Česká Republika// (kraje a okresy), //​Slovensko//​ (kraje a okresy), //​Rakousko//​ (spolkové země), //​Maďarsko//​ (župy), //​Německo//​ (spolkové země), //Polsko// (vojvodství),​ //Francie// (regiony), //​Švédsko//​ (kraje), //Irsko// (provincie),​ //Belgie// (regiony), //​Španělsko//​ (provincie),​ //​Švýcarsko//​ (kantony), //Itálie// (okresy), //Norsko// (kraje), //USA// (státy) . Informace o kraji plugin načítá z položky **State**, kterou u každé keše plní Groundspeak. Generování map dalších zemí je závislé na generátoru a také faktu, jestli ​Grounspeak ​členění na vyšší správní celky u dané země podporuje. |+| ''​I''​ | MapGenFromState | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Mapy nálezů podle vyšších správních celků jako kartogram, tj. s vybarvením ploch regionů podle počtu nálezů. V současnosti jsou dostupné mapy: //Česká Republika// (kraje a okresy), //​Slovensko//​ (kraje a okresy), //​Rakousko//​ (spolkové země), //​Maďarsko//​ (župy), //​Německo//​ (spolkové země), //Polsko// (vojvodství),​ //Francie// (regiony), //​Švédsko//​ (kraje), //Irsko// (provincie),​ //Belgie// (regiony), //​Španělsko//​ (provincie),​ //​Švýcarsko//​ (kantony), //Itálie// (okresy), //Norsko// (kraje), //USA// (státy) . Informace o kraji plugin načítá z položky **State**, kterou u každé keše plní Groundspeak. Generování map dalších zemí je závislé na generátoru a také faktu, jestli ​Groundspeak ​členění na vyšší správní celky u dané země podporuje. |
 | ''​I''​ | MapGenFromTag | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Mapy nálezů podle krajů, okresů nebo městských častí vybraného státu, regionu nebo města jako kartogram, tj. s vybarvením ploch regionů podle počtu nálezů. V současnosti jsou dostupné mapy: //Česká Republika// (kraje a okresy), //​Slovensko//​ (kraje a okresy), //​Rakousko//​ (spolkové země), //​Maďarsko//​ (župy), //Irsko// (provincie a okresy), //Praha// (městské části), //Brno// (městské části), //Ostrava// (městské části). Informace o kraji, okresu či městské části plugin načítá z **tagu** vytvořeného pluginem [[user:​skript:​divider|Divider]]. Generování jiných map je tedy závislé na existenci polygonů [[user:​skript:​divider|Divideru]] a na připravených podkladech pro vlastní generátor. | | ''​I''​ | MapGenFromTag | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Mapy nálezů podle krajů, okresů nebo městských častí vybraného státu, regionu nebo města jako kartogram, tj. s vybarvením ploch regionů podle počtu nálezů. V současnosti jsou dostupné mapy: //Česká Republika// (kraje a okresy), //​Slovensko//​ (kraje a okresy), //​Rakousko//​ (spolkové země), //​Maďarsko//​ (župy), //Irsko// (provincie a okresy), //Praha// (městské části), //Brno// (městské části), //Ostrava// (městské části). Informace o kraji, okresu či městské části plugin načítá z **tagu** vytvořeného pluginem [[user:​skript:​divider|Divider]]. Generování jiných map je tedy závislé na existenci polygonů [[user:​skript:​divider|Divideru]] a na připravených podkladech pro vlastní generátor. |
 | ''​I''​ | MapGenSwitchCountries | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Mapy nálezů s přepínáním kartogramů zemí. Automaticky zařazuje všechny (existující) mapy odlovených zemí celosvětově nebo za vybraný kontinent. Jako základ je použit modul ''​MapGenFromState''​ a platí tak komentáře u něj výše uvedené. | | ''​I''​ | MapGenSwitchCountries | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Mapy nálezů s přepínáním kartogramů zemí. Automaticky zařazuje všechny (existující) mapy odlovených zemí celosvětově nebo za vybraný kontinent. Jako základ je použit modul ''​MapGenFromState''​ a platí tak komentáře u něj výše uvedené. |
Line 158: Line 158:
 |''​I''​| DebugShowGlobalVars | | Jmenuji se //Debug//. Proto vlastně nejsem modul. Přesněji nejsem modul pro statistiky. Snad jen někdo hodně zvláštní by si mne do statistik zařadil. Jsem totiž seznam (a to hodně obsáhlý seznam) všech globálních proměnných Statoru. Tyto proměnné je možné použít ve vlastních textech ve statistice nebo při tvorbě vlastních modulů. Proměnná je ve výstupu nahrazena svým obsahem. Např. proměnná ''​%FoundLogsCount%''​ je ve výstupu nahrazena celkovým počtem vašich nálezových logů. Jsem tedy modul-nemodul. Ukazuji, co všechno je v útrobách Statoru schováno a čeká na své použití. | |''​I''​| DebugShowGlobalVars | | Jmenuji se //Debug//. Proto vlastně nejsem modul. Přesněji nejsem modul pro statistiky. Snad jen někdo hodně zvláštní by si mne do statistik zařadil. Jsem totiž seznam (a to hodně obsáhlý seznam) všech globálních proměnných Statoru. Tyto proměnné je možné použít ve vlastních textech ve statistice nebo při tvorbě vlastních modulů. Proměnná je ve výstupu nahrazena svým obsahem. Např. proměnná ''​%FoundLogsCount%''​ je ve výstupu nahrazena celkovým počtem vašich nálezových logů. Jsem tedy modul-nemodul. Ukazuji, co všechno je v útrobách Statoru schováno a čeká na své použití. |
 | ''​I''''​*''​ | GeoPuzzle | [[user:​skript:​geopuzzle|GeoPuzzle]] | Modul zařadí do statistiky přehled příslušných skupin Puzzle. Funkčnost je závislá na [[user:​skript:​geopuzzle|samostatném pluginu]]. | | ''​I''''​*''​ | GeoPuzzle | [[user:​skript:​geopuzzle|GeoPuzzle]] | Modul zařadí do statistiky přehled příslušných skupin Puzzle. Funkčnost je závislá na [[user:​skript:​geopuzzle|samostatném pluginu]]. |
-| ''​I''''​*''​ | Trackable | [[user:​skript:​gettracklist|GetTrackList]], ​Geojarry ​| Modul zařadí do statistiky přehled zalogovaných a/nebo vlastněných trackovacích předmětů. Funkčnost je závislá na pluginech ''​Geojarry''​ a [[user:​skript:​gettracklist|GetTrackList]],​ avšak závislost na nich nemůže být kvůli politice ​Grounspeaku ​vyžadovaná - k získání informací je používán postup, který porušuje pravidla pro přístup k datům. Bohužel není jiná cesta jak požadovaná data získat než pomocí ''​Geojarry''​. Pokud některý z uvedených pluginů není nainstalován,​ je výstup prázdný a jen v logu je vypsána chybová informace. |+| ''​I''''​*''​ | Trackable | [[user:​skript:​gettracklist|GetTrackList]], ​GeoJarry ​| Modul zařadí do statistiky přehled zalogovaných a/nebo vlastněných trackovacích předmětů. Funkčnost je závislá na pluginech ''​GeoJarry''​ a [[user:​skript:​gettracklist|GetTrackList]],​ avšak závislost na nich nemůže být kvůli politice ​Groundspeaku ​vyžadovaná - k získání informací je používán postup, který porušuje pravidla pro přístup k datům. Bohužel není jiná cesta jak požadovaná data získat než pomocí ''​GeoJarry''​. Pokud některý z uvedených pluginů není nainstalován,​ je výstup prázdný a jen v logu je vypsána chybová informace. |
  
 ==== Výpočetní moduly ==== ==== Výpočetní moduly ====
user/skript/stator/stator-moduly.txt · Last modified: 2019/06/13 20:32 by mikrom