GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-moduly

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator:stator-moduly [2019/03/11 09:48]
kiregps [Stator - moduly pro generování statistik] grafy
user:skript:stator:stator-moduly [2019/03/25 11:00] (current)
kiregps [Tabulky nebo grafy] FindsByDirection
Line 63: Line 63:
 | ''​I''​ | FindsByBearingChallenge | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Vytváří ve statistice "​paprskový graf" 360-ti sektorů od domácích souřadnic a vyhodnocuje,​ ve kterých již byla nalezena nějaká keška. Obdoba challenge keší typu [[http://​coord.info/​GC4PCQB|Challenge - 360 degrees of the Czech Republic]], ale s domácím výchozím bodem. | | ''​I''​ | FindsByBearingChallenge | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Vytváří ve statistice "​paprskový graf" 360-ti sektorů od domácích souřadnic a vyhodnocuje,​ ve kterých již byla nalezena nějaká keška. Obdoba challenge keší typu [[http://​coord.info/​GC4PCQB|Challenge - 360 degrees of the Czech Republic]], ale s domácím výchozím bodem. |
 | ''​I''​ | FindsByDifficulty | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nalezených keší podle jejich obtížnosti. | | ''​I''​ | FindsByDifficulty | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo koláčový graf počtu nalezených keší podle jejich obtížnosti. |
-| ''​I''​ | FindsByDirection | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo "​radarový graf" počtu nalezených keší podle jejich směru od zadaných domácích souřadnic. Směry jsou jen základní podle růžice kompasu. |+| ''​I''​ | FindsByDirection | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo "​radarový graf" počtu nalezených keší podle jejich směru od zadaných domácích souřadnic. Graf je od verze <​sup>​2.1.1.26</​sup>​ rozdělen podle typů keší (tradičky, multiny, mysterky, ostatní). Směry jsou jen základní podle růžice kompasu. |
 | ''​I''​ | FindsByDistance | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo nebo samostatný graf histogramu s počtem nalezených keší podle jejich vzdálenosti od zadaných domácích souřadnic. | | ''​I''​ | FindsByDistance | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Tabulka s histogramem nebo nebo samostatný graf histogramu s počtem nalezených keší podle jejich vzdálenosti od zadaných domácích souřadnic. |
 | ''​I''​ | FindsByElevation | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Histogram s uvedením počtu nalezených keší podle jejich nadmořské výšky. | | ''​I''​ | FindsByElevation | {{ :​user:​skript:​stator:​filter.png|Nálezy lze filtrovat pomocí modulu SetFilter}} | Histogram s uvedením počtu nalezených keší podle jejich nadmořské výšky. |
user/skript/stator/stator-moduly.txt · Last modified: 2019/03/25 11:00 by kiregps