GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator:stator-faq [2020/06/19 09:03]
gord [Modul Numbers, sekce Logy]
user:skript:stator:stator-faq [2020/06/19 09:04] (current)
gord [Modul MapPinboard]
Line 242: Line 242:
   * Není použita aktuální verze grafického tématu. Stator chápe témata jako šablony a jejich použitím se nastaví téma ve zvoleném profilu. Aktualizací verze celého Statoru se změní pouze šablony, aplikaci na svůj profil musíte provést ručně. Pokud jste si nastavovali barvy dle vlastního vkusu, aplikujte pouze grafický styl a barvy si ponechte. ​   * Není použita aktuální verze grafického tématu. Stator chápe témata jako šablony a jejich použitím se nastaví téma ve zvoleném profilu. Aktualizací verze celého Statoru se změní pouze šablony, aplikaci na svůj profil musíte provést ručně. Pokud jste si nastavovali barvy dle vlastního vkusu, aplikujte pouze grafický styl a barvy si ponechte. ​
 </​hidden>​ </​hidden>​
 +
 +\\
  
  
user/skript/stator/stator-faq.txt · Last modified: 2020/06/19 09:04 by gord