GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:stator:stator-faq [2019/05/21 07:20]
gord [Mapy]
user:skript:stator:stator-faq [2020/06/19 09:04] (current)
gord [Modul MapPinboard]
Line 67: Line 67:
 <hidden ==== Po ukončení konfigurace statistiky tlačítkem OK se zobrazí chybové hlášení a není jasné, k čemu ====> <hidden ==== Po ukončení konfigurace statistiky tlačítkem OK se zobrazí chybové hlášení a není jasné, k čemu ====>
   * Pokud při vytváření náhledu statistiky vznikne závažná chyba (např. špatný SQL dotaz v modulu SQLTable), nahlásí Stator chybu. Po ukončení konfiguračního pluginu {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi.png?​nolink|}} je nahlášena chyba ještě jednou. Matoucí je, že to může být klidně o hodinu později. První chybu hlásí Stator, druhá chyba pochází přímo z Geogetu a informuje o tom, že (nějaký) plugin nepracoval korektně a její hlášení nelze potlačit. Berte to jako vlastnost...   * Pokud při vytváření náhledu statistiky vznikne závažná chyba (např. špatný SQL dotaz v modulu SQLTable), nahlásí Stator chybu. Po ukončení konfiguračního pluginu {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi.png?​nolink|}} je nahlášena chyba ještě jednou. Matoucí je, že to může být klidně o hodinu později. První chybu hlásí Stator, druhá chyba pochází přímo z Geogetu a informuje o tom, že (nějaký) plugin nepracoval korektně a její hlášení nelze potlačit. Berte to jako vlastnost...
 +</​hidden>​
 +<hidden ==== Správné nastavení řazení keší ====>
 +  * Je velmi důležité nastavit rozpoznávání správného řazení keší podle toho, jak logujete a co vlastně máte v databázi. Při špatném nastavení mohou být špatně seřazeny Milníky nebo některé keše mohou být v některých modulech úplně ignorovány.
 +  * Pokud logujete vždy s časem nebo pokud čas doplňujete k náleům ručně, vyberte některou z položek, která obsahuje datum a čas nálezu.
 +  * Pokud čas nepoužíváte,​ je jediná možnost, jak stanovit pořadí nálezů v jednom dni podmíněna správným pořadím logování. Pak pořadí určuje hodnota LogId. (Ovšem pokud máte logy, které tuto hodnotu nemají, takové keše mohou při zpracování z některých modulů vypadnout.)
 +  * Pokud použijete pro určení pořadí nálezů jen datum nálezu, nebudou pravděpodobně správně seřazené nálezy v jednom dni.
 +  * Jako nejspolehlivější bych asi doporučil řazení podle data a času nálezu a logovat vždy s uvedením času.
 </​hidden>​ </​hidden>​
  
Line 162: Line 169:
 <hidden ==== Milníky jsou špatně seřazeny ====> <hidden ==== Milníky jsou špatně seřazeny ====>
   * Ke správnému řazení milníků (zejména v rámci jednoho dne) je nutné, aby byl v nastavení Statoru vybrán správný způsob řazení nálezů. To je nejčastěji potřeba v případě, že nemáte u keší zapsaný čas nálezu. Pokud v takovém případě logujete keše v pořadí, v jakém byly nalezeny, stačí otevřít Stator {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi.png?​nolink|}} a na záložce Hlavní nastavení v pravé části najít roletku pro řazení nálezů a vybrat správnou metodu - tedy takovou, která obsahuje alespoň "ID logu".   * Ke správnému řazení milníků (zejména v rámci jednoho dne) je nutné, aby byl v nastavení Statoru vybrán správný způsob řazení nálezů. To je nejčastěji potřeba v případě, že nemáte u keší zapsaný čas nálezu. Pokud v takovém případě logujete keše v pořadí, v jakém byly nalezeny, stačí otevřít Stator {{:​user:​skript:​stator:​stator-icon-multi.png?​nolink|}} a na záložce Hlavní nastavení v pravé části najít roletku pro řazení nálezů a vybrat správnou metodu - tedy takovou, která obsahuje alespoň "ID logu".
 +  * Naopak se může stát, že milníky neobsahují některé z nalezených keší. V tom případě jsou to pravděpodobně keše, které nemají nastavené LogId a přitom je požadováno řazení i podle této hodnoty. (LAB keše, u nichž se datum a čas náleyu zadává ručně, nikdy nemají LogId. Ale Stator si s LABkami v tomto směru poradí.)
 </​hidden>​ </​hidden>​
  
Line 234: Line 242:
   * Není použita aktuální verze grafického tématu. Stator chápe témata jako šablony a jejich použitím se nastaví téma ve zvoleném profilu. Aktualizací verze celého Statoru se změní pouze šablony, aplikaci na svůj profil musíte provést ručně. Pokud jste si nastavovali barvy dle vlastního vkusu, aplikujte pouze grafický styl a barvy si ponechte. ​   * Není použita aktuální verze grafického tématu. Stator chápe témata jako šablony a jejich použitím se nastaví téma ve zvoleném profilu. Aktualizací verze celého Statoru se změní pouze šablony, aplikaci na svůj profil musíte provést ručně. Pokud jste si nastavovali barvy dle vlastního vkusu, aplikujte pouze grafický styl a barvy si ponechte. ​
 </​hidden>​ </​hidden>​
 +
 +\\
 +
  
 ==== Modul Numbers, sekce Logy ==== ==== Modul Numbers, sekce Logy ====
user/skript/stator/stator-faq.1558416046.txt.gz · Last modified: 2019/05/21 07:20 by gord