GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator:stator-faq [2019/05/21 07:16]
gord [Mapy]
user:skript:stator:stator-faq [2019/05/21 07:20] (current)
gord [Mapy]
Line 99: Line 99:
 \\ \\
 ==== Mapy ==== ==== Mapy ====
 +<hidden ==== GcCzId neni nastaveno ​ ====>
 +  * neni nastavena hodnota ID uživatele na serveru geocaching.cz
 +    - puntíkaté mapy používají data o nálezech uložených na serveru //​geocaching.cz//​ a proto je třeba vědět, která data (kterého uživatele) použít
 +  * nastavení hodnoty ''​GcCzId''​
 +    - hodnotu automaticky zjišťuje plugin podle nicku používaného na serveru //​geocaching.cz//,​ který se nastavuje v menu GeoGetu ''​Pluginy - Správce pluginů - Konfigurace pluginů''​ - geocaching-cz
 +    - hodnota, pokud je zjištěna, se automaticky uloží při uložení konfigurace statistiky
 +    - aktualizovat hodnotu ID je možné ručně v nastavení Statoru, ''​Hlavní nastavení - Uživatel - Geocaching.cz''​ - kliknutím na ikonku vedle pole s ID
 +</​hidden>​
 +
 +<hidden ==== Neznámá zkratka pro kraj XXXX (země YYYYY) ​ ====>
 +  * nalezená keška v zmíněné zemi ma uveden kraj, který nelze převést na zkratku, a tedy přiřadit do kraje pro jeho vybarvení
 +  * doporučené řešení je aktualizovat kešku (kešky), stačí jen základní informace (LITE)
 +</​hidden>​
 +
 <hidden ==== Nesedí počty keší ve vybarvovacích mapách ====> <hidden ==== Nesedí počty keší ve vybarvovacích mapách ====>
   * Ve většině případů se nejedná o chybu jako takovou. Možností pro určování,​ ve kterém kraji/​státě/​čemkoliv keš je, je hned několik, ale zejména u jednotek menších než kraje, není příliš jednoduché automaticky a zároveň rychle a přesně polohu určit. Proto se může stát, že keš umístěná blízko hranic správních jednotek bude nesprávně přiřazena. Tyto údaje se zapisují do TAGů, které si může každý uživatel upravit sám.   * Ve většině případů se nejedná o chybu jako takovou. Možností pro určování,​ ve kterém kraji/​státě/​čemkoliv keš je, je hned několik, ale zejména u jednotek menších než kraje, není příliš jednoduché automaticky a zároveň rychle a přesně polohu určit. Proto se může stát, že keš umístěná blízko hranic správních jednotek bude nesprávně přiřazena. Tyto údaje se zapisují do TAGů, které si může každý uživatel upravit sám.
Line 126: Line 140:
         * pro každý územní celek se pak spojí dohromady vytvořené spojnice potřebných uzlů         * pro každý územní celek se pak spojí dohromady vytvořené spojnice potřebných uzlů
         * s touto metodou je minimum práce (nic se neopakuje) a sousední územní celky na 100% navazují         * s touto metodou je minimum práce (nic se neopakuje) a sousední územní celky na 100% navazují
-</​hidden>​ 
- 
-<hidden ==== GcCzId neni nastaveno ​ ====> 
-  * neni nastavena hodnota ID uživatele na serveru geocaching.cz 
-    - puntíkaté mapy používají data o nálezech uložených na serveru //​geocaching.cz//​ a proto je třeba vědět, která data (kterého uživatele) použít 
-  * nastavení hodnoty ''​GcCzId''​ 
-    - hodnotu automaticky zjišťuje plugin podle nicku používaného na serveru //​geocaching.cz//,​ který se nastavuje v menu GeoGetu ''​Pluginy - Správce pluginů - Konfigurace pluginů''​ - geocaching-cz 
-    - hodnota, pokud je zjištěna, se automaticky uloží při uložení konfigurace statistiky 
-    - aktualizovat hodnotu ID je možné ručně v nastavení Statoru, ''​Hlavní nastavení - Uživatel - Geocaching.cz''​ - kliknutím na ikonku vedle pole s ID 
-</​hidden>​ 
- 
-<hidden ==== Neznámá zkratka pro kraj XXXX (země YYYYY) ​ ====> 
-  * nalezená keška v zmíněné zemi ma uveden kraj, který nelze převést na zkratku, a tedy přiřadit do kraje pro jeho vybarvení 
-  * doporučené řešení je aktualizovat kešku (kešky), stačí jen základní informace (LITE) 
 </​hidden>​ </​hidden>​
  
user/skript/stator/stator-faq.txt · Last modified: 2019/05/21 07:20 by gord