GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-diagnostickyprofil

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator:stator-diagnostickyprofil [2016/05/08 10:50]
gord [Autoři]
user:skript:stator:stator-diagnostickyprofil [2018/01/03 12:38] (current)
gord [Kontroly nalezených keší]
Line 90: Line 90:
 </​hidden>​ </​hidden>​
  
 +<hidden ==== Keše s nesmyslným datem založení ====>
 +  * Kontroluje se datum založení keše proti počátku Geocachingu. Pokud má keška nastaveno datum dřívější,​ je hlášena chyba.
 +  * Někteří autoři (např. Alke04) nastavují toto datum na nesmyslné hodnoty, zřejmě podle toho něco svého poznamenávaji.
 +  * Pokud Stator na takové datum narazí, nastaví rok 2000 a s takto upraveným datem pak počítá. Statistika podle data založení je pak zkreslena.
 +  * Stator o tom informuje do logu (soubor ''​Stator.log''​)
 +  * Je možné datum založení keše opravit ručně - prevé myšítko, Upravit keš a nastavit datum založení, ale po aktualizaci keše bude datum opět nastaveno na to, které použil autor. ​
 +</​hidden>​
  
 \\ \\
user/skript/stator/stator-diagnostickyprofil.txt · Last modified: 2018/01/03 12:38 by gord