GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:modules:stator-calcbg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:stator:modules:stator-calcbg [2019/07/10 16:35]
drakmrak [Jeden odznáček do textu]
user:skript:stator:modules:stator-calcbg [2020/02/21 19:04] (current)
drakmrak
Line 14: Line 14:
  
 **Pro klasické odznáčky:​** **Pro klasické odznáčky:​**
-<​code>​%CalcBG_GetData(Name:​The Cache Owner,​[Width:​XX%,​Option:​URL|Value|Hint])%+<​code>​%CalcBG_GetData(Name:​The Cache Owner,​[Width:​XX%,​Option:​URL|Value|Hint,​Hcenter:​yes])%
  
 Příklad 1: %CalcBG_GetData(Name:​The Cache Owner,​Width:​90%)% Příklad 1: %CalcBG_GetData(Name:​The Cache Owner,​Width:​90%)%
Line 25: Line 25:
   * Funkce v základním tvaru vygeneruje HTML odkaz na obrázek (''<​img .... />''​) získaného odznaku. Funkce je použitelná pro klasické odznáčky. Velikost může být udána v procentech nebo v pixelech (např. 75px). Pomocí Option je možno získat další dostupné údaje o odznáčcích.   * Funkce v základním tvaru vygeneruje HTML odkaz na obrázek (''<​img .... />''​) získaného odznaku. Funkce je použitelná pro klasické odznáčky. Velikost může být udána v procentech nebo v pixelech (např. 75px). Pomocí Option je možno získat další dostupné údaje o odznáčcích.
   * Parametr **Width** je volitelný a určuje velikost obrázku v procentech nebo bodech - bez parametru obrázek 100 x 100   * Parametr **Width** je volitelný a určuje velikost obrázku v procentech nebo bodech - bez parametru obrázek 100 x 100
 +  * Parametr **Hcenter** je volitelný a určuje jestli se mají prvky za sebou horizontálně centrovat '​Hcenter:​yes'​ //(od verze 1.3.0)//
   * Parametr **Option** je volitelný a je-li nastaven, tak parametr Width nemá význam   * Parametr **Option** je volitelný a je-li nastaven, tak parametr Width nemá význam
      * **Url**: vrátí URL na obrázek      * **Url**: vrátí URL na obrázek
Line 31: Line 32:
  
 **Pro odznáčky s vlajkami států:** **Pro odznáčky s vlajkami států:**
-<​code>​%CalcBG_GetFlagData(Name:​The Czech Republic Cacher,​[Width:​XX%,​Option:​URL|Value|Hint])%+<​code>​%CalcBG_GetFlagData(Name:​The Czech Republic Cacher,​[Width:​XX%,​Option:​URL|Value|Hint,​Hcenter:​yes])%
  
 Příklad: %CalcBG_GetFlagData(Name:​The Czech Republic Cacher,​Width:​90%)%</​code>​ Příklad: %CalcBG_GetFlagData(Name:​The Czech Republic Cacher,​Width:​90%)%</​code>​
Line 37: Line 38:
   * Funkce v základním tvaru vygeneruje HTML odkaz na obrázek (''<​img .... />''​) získaného odznaku **The Czech Republic Cacher** ve velikosti **90 %** základní velikosti. Funkce je použitelná pro vlajkové odznáčky (nepatří sem vlajka EU). Velikost může být udána v procentech nebo v pixelech (např. 75px). ​ Pomocí Option je možno získat další dostupné údaje o odznáčcích.   * Funkce v základním tvaru vygeneruje HTML odkaz na obrázek (''<​img .... />''​) získaného odznaku **The Czech Republic Cacher** ve velikosti **90 %** základní velikosti. Funkce je použitelná pro vlajkové odznáčky (nepatří sem vlajka EU). Velikost může být udána v procentech nebo v pixelech (např. 75px). ​ Pomocí Option je možno získat další dostupné údaje o odznáčcích.
   * Parametr **Width** je volitelný a určuje velikost obrázku v procentech nebo bodech - bez parametru obrázek 100 x 100   * Parametr **Width** je volitelný a určuje velikost obrázku v procentech nebo bodech - bez parametru obrázek 100 x 100
 +  * Parametr **Hcenter** je volitelný a určuje jestli se mají prvky za sebou horizontálně centrovat '​Hcenter:​yes'​ //(od verze 1.3.0)//
   * Parametr **Option** je volitelný a je li nastaven tak parametr Width nemá význam   * Parametr **Option** je volitelný a je li nastaven tak parametr Width nemá význam
      * **Url**: vrátí URL na obrázek      * **Url**: vrátí URL na obrázek
Line 42: Line 44:
      * **Hint**: vrátí kompletní hint      * **Hint**: vrátí kompletní hint
    
-^Seznam jmen odznaků^Originál^Komentář^ +^Seznam jmen odznaků^Originál((Odznáčky z původní sady))^Project-GC((Zařazeny na serveru Project-GC))^Komentář^ 
-| The Geocacher | ANO | | +| The Geocacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Traditional Cacher | ANO | | +| The Traditional Cacher | ANO | ANO | změněna parametrů :!: 
-| The Multi Cacher | ANO | | +| The Multi Cacher | ANO | ANO | změněna parametrů :!: 
-| The Mysterious Cacher | ANO | | +| The Mysterious Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Virtual Cacher | ANO | | +| The Virtual Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Earth Cacher | ANO | | +| The Earth Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Letterboxer | ANO | | +| The Letterboxer ​| ANO | ANO | | 
-| The Wherigo Cacher | ANO | | +| The Wherigo Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Mega Social Cacher | ANO | | +| The Mega Social Cacher | ANO | ANO | změněna parametrů :!: rozdělením na Mega/​Giga/​MAZE ​
-| The Social Cacher | ANO | | +| The Giga Social Cacher ​| NE | ANO | Od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 | 
-| The Environmental Cacher | ANO | | +| The Gps Maze Cacher | NE | ANO | Od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 | 
-| The Lost & Found Cacher | ANO | | +| The Social Cacher | ANO | ANO | | 
-| The Benchmarker | ANO | od 2.1.2.27 nutno ručně zadávat v nastavení [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | +| The Environmental Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Photogenic Cacher | ANO | | +| The Lost & Found Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The APE Cacher | ANO | | +| The Benchmarker | ANO | NE | od 2.1.2.27 nutno ručně zadávat v nastavení [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | 
-| The LAB Cacher | NE | | +| The Photogenic Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Micro Cacher | ANO | | +| The APE Cacher | ANO | ANO | změněna parametrů :!: 
-| The Small Cacher | ANO | | +| The LAB Cacher | NE | ANO | | 
-| The Regular Cacher | ANO | | +| The Micro Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Large Cacher | ANO | | +| The Small Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Adventurous Cacher | ANO | | +| The Regular Cacher | ANO | ANO | změněna parametrů :!: 
-| The Lazy Cachers | NE | | +| The Large Cacher | ANO | ANO | | 
-| The Brainiac | ANO | | +| The Odd-sized Cacher | NE | ANO | od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 - nový odznak pro nestandardní krabice ​
-| The Rugged Cacher | ANO | | +| The Adventurous Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Matrix Cacher | ANO | | +| The Lazy Cachers ​| NE | NE | 
-| The Diverse Cacher | ANO | | +| The Wheelchair Accesibled Cacher | NE | NE | od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 - nový odznak (T1 - cache) ​
-| The FTF Addict | ANO | | +| The Brainiac | ANO | ANO | změněna parametrů :!: 
-| The Cacher on Winners Pedestal | NE | | +| The Rugged Cacher | ANO | ANO | změněna parametrů :!: 
-| The Cache Owner | ANO | | +| The Matrix Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Event Host | ANO | | +| The Diverse Cacher | ANO | ANO | od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 - změna parametrů :!: 
-| The Head-In-The-Clouds Award | ANO | | +| The FTF Addict ​| ANO | ANO | | 
-| The Head-In-The-Ground Award | ANO | +| The Cacher on Winners Pedestal ​| NE | NE | | 
-| State Badges | ANO | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první keš ve státě | +| The Cache Owner | ANO | ANO | | 
-| The Europe Cacher | NE | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první zemi na kontinentu | +| The Event Host | ANO | ANO | | 
-| The Asia Cacher | NE | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první zemi na kontinentu | +The High Altitude Cacher | ANO | ANO | Staré jméno: ​The Head-In-The-Clouds Award - od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 | 
-| The Africa Cacher | NE | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první zemi na kontinentu | +The Low Altitude Cacher ​ANO ANO | Staré jméno: ​The Head-In-The-Ground Award - od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 - změněny i parametry :!: 
-| The America Cacher | NE | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první zemi na kontinentu | +| State Badges ​| ANO | ANO | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první keš ve státě | 
-| The Australia and Oceania Cacher | NE | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první zemi na kontinentu | +| The Europe Cacher ​| NE | NE | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první zemi na kontinentu | 
-| The EU Cacher | NE | | +| The Asia Cacher ​| NE | NE | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první zemi na kontinentu | 
-| The AT Bezirk Cacher | NE | | +| The Africa Cacher ​| NE | NE | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první zemi na kontinentu | 
-| The CZ District Cacher | NE | | +| The America Cacher ​| NE | NE | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první zemi na kontinentu | 
-| The SK District Cacher | NE | | +| The Australia and Oceania Cacher ​| NE | NE | od 2.1.2.27 se Bronový level uděluje za první zemi na kontinentu | 
-| The Travelling Cacher | ANO | | +| The EU Cacher ​| NE | NE | | 
-| The Busy Cacher | ANO | | +| The AT Bezirk Cacher ​| NE | NE | | 
-| The Daily Cacher | ANO | | +| The CZ District Cacher ​| NE | NE | | 
-| The Calendar Cacher | ANO | | +| The SK District Cacher ​| NE | NE | | 
-| The Scuba-Cacher | ANO | nutno ručně zadávat v nastavení [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | +| The Travelling Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Long-Distance Cacher | ANO | | +| The Busy Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Travel Bug | ANO | | +| The Daily Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Coin Collector | ANO | | +| The Calendar Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The CWG Collector | NE | pracuje podle nastavení v [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] buďto ruční zadání nebo z cwg.gcm.cz nebo z lokální databáze| +| The Scuba-Cacher | ANO | NE | nutno ručně zadávat v nastavení [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | 
-| The Author | ANO | od 2.1.2.27 změněny parametry - zjednodušeno získání odznaku ​+| The Long-Distance Cacher ​| ANO | ANO | | 
-| The Caching Veteran | ANO | | +| The Travel Bug | ANO | NE | DELETEME od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 
-| The Night-Owl | ANO | Funguje buď podle atributu keše a nebo podle TAGU nastaveném v [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | +| The Coin Collector | ANO | NE | DELETEME od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 | 
-| The Favourite Cacher ​| ANO | | +| The Tarackable Lower | NE | ANO | Od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 sloučeny Travel a Coin odznak
-| The Shutterbug | ANO | | +| The CWG Collector ​| NE | NE | pracuje podle nastavení v [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] buďto ruční zadání nebo z cwg.gcm.cz nebo z lokální databáze| 
-| The Night Cacher | NE | Řídí se **TAGEM SvetloTma** - jinak nefunguje, souvisí s pluginem [[user:​skript:​svetlotma|Světlo Tma]] | +| The Author | ANO | ANO | 
-| The 360 Degree ​Cacher | NE | | +| The Caching Veteran | ANO | ANO | od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 změněna parametrů :!: 
-| The Waymarker | ANO | Potřebuje samostatnou databázi waymarků, nastavení v [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | +| The Night-Owl | ANO | NE | Funguje buď podle atributu keše a nebo podle TAGU nastaveném v [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | 
-| The Waymark creator | NE | Potřebuje samostatnou databázi waymarků, nastavení v [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | +| The Favorited Owner | ANO | ANO | Staré jméno:The Favourite Cacher - od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 
-| The Waymark categories discoverer | NE | Potřebuje samostatnou databázi waymarků, nastavení v [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | +| The Shutterbug ​| ANO | ANO | | 
-| The Highlander Cacher | NE | | +| The Night Cacher ​| NE | NE | Řídí se **TAGEM SvetloTma** - jinak nefunguje, souvisí s pluginem [[user:​skript:​svetlotma|Světlo Tma]] | 
-| The Challenge Cacher | NE | V nastavení [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] se nastavují vyjímky | +| The All Around ​Cacher | NE | ANO | Staré jméno:The 360 Degree Cacher - od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 
-| Error! | ERR | {{http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​bg/​ErrD.png|Error!}} V případě chybného odznaku v Content.ini (název) nebo jiné chyby (2.1.2.28)|+| The Waymarker | ANO | NE | Potřebuje samostatnou databázi waymarků, nastavení v [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | 
 +| The Waymark creator ​| NE | NE | Potřebuje samostatnou databázi waymarků, nastavení v [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | 
 +| The Waymark categories discoverer ​| NE | NE | Potřebuje samostatnou databázi waymarků, nastavení v [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] | 
 +| The Highlander Cacher ​| NE | NE | | 
 +| The Challenge Cacher | NE | ANO | V nastavení [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-calcbg|CalcBG]] se nastavují vyjímky ​
 +| The Jasmer Cacher | NE | ANO | od verze BG((BadgeGen)) 1.3.0 - nový odznak - trochu problematický | 
 +| The QTH Locator Cacher | NE | NE | Řídí se **TAGEM QTHLocator** - jinak nefunguje, souvisí s pluginem [[user:​skript:​qthlocator|QTH Locator]] ​
 +| Error! | ERR | - | {{http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​bg/​ErrD.png|Error!}} V případě chybného odznaku v Content.ini (název) nebo jiné chyby (2.1.2.28)|
  
 ===== Dokumentace modulů Statoru ===== ===== Dokumentace modulů Statoru =====
user/skript/stator/modules/stator-calcbg.1562769319.txt.gz · Last modified: 2019/07/10 16:35 by drakmrak