GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:develop:stator-vyvojmodulu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator:develop:stator-vyvojmodulu [2019/11/04 12:57]
gord [Konvence]
user:skript:stator:develop:stator-vyvojmodulu [2020/01/07 07:17] (current)
gord [Proměnné jádra]
Line 238: Line 238:
 | <code delphi>​iSortFound:​integer</​code>​ | uživatelem požadovaný způsob řazení nálezů (viz. ''​Config.ini''​ nebo nastavení konfigurace ve formuláři) | | <code delphi>​iSortFound:​integer</​code>​ | uživatelem požadovaný způsob řazení nálezů (viz. ''​Config.ini''​ nebo nastavení konfigurace ve formuláři) |
 | <code delphi>​sIgnoreCaches:​string</​code>​ | seznam GC kódů keší, které si uživatel přeje vynechat při výpočtech vzdáleností,​ ... Seznam je ve formátu pro frázi IN do SQL příkazu | | <code delphi>​sIgnoreCaches:​string</​code>​ | seznam GC kódů keší, které si uživatel přeje vynechat při výpočtech vzdáleností,​ ... Seznam je ve formátu pro frázi IN do SQL příkazu |
 +| <code delphi>​sLocationlessCaches:​string</​code>​ | seznam GC kódů nalezených Locationless keší. Seznam je ve formátu pro frázi IN do SQL příkazu |
  
 Hodnoty, které jádro nastavuje pro každý modul: Hodnoty, které jádro nastavuje pro každý modul:
user/skript/stator/develop/stator-vyvojmodulu.txt · Last modified: 2020/01/07 07:17 by gord