GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:develop:stator-vyvojmodulu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator:develop:stator-vyvojmodulu [2019/03/06 07:36]
gord [Proměnné jádra]
user:skript:stator:develop:stator-vyvojmodulu [2019/04/16 10:33] (current)
gord [Konvence]
Line 68: Line 68:
   * ''<​modul>​.stator.pas''​ - vlastní výkonný program modulu. Soubor povinně obsahuje hlavní funkci ''<​modul>​_Run(params:​TStringList):​string;''​ (příkazy a organizační bloky tento soubor nemají, protože jejich funkci zajišťuje přímo [[user:​skript:​stator|Stator]])   * ''<​modul>​.stator.pas''​ - vlastní výkonný program modulu. Soubor povinně obsahuje hlavní funkci ''<​modul>​_Run(params:​TStringList):​string;''​ (příkazy a organizační bloky tento soubor nemají, protože jejich funkci zajišťuje přímo [[user:​skript:​stator|Stator]])
   * ''<​modul>​.*.png''​ - soubory obsahují obrázek s ukázkami výstupu modulu. [[user:​skript:​stator|Stator]] tyto obrázky zobrazuje při kliknutí na modul, aby měl uživatel představu, co modul produkuje. Pokud je obrázků více, lze mezi nimi přepínat opakovaným klikáním. Soubory s obrázkem nejsou povinné, jen vřele doporučené   * ''<​modul>​.*.png''​ - soubory obsahují obrázek s ukázkami výstupu modulu. [[user:​skript:​stator|Stator]] tyto obrázky zobrazuje při kliknutí na modul, aby měl uživatel představu, co modul produkuje. Pokud je obrázků více, lze mezi nimi přepínat opakovaným klikáním. Soubory s obrázkem nejsou povinné, jen vřele doporučené
 +  * ''<​modul>​.css''​ - definice kaskádových stylů použitých jen a pouze v jediném konkrétním modulu <​sup>​2.2</​sup>​
 +
  
  
user/skript/stator/develop/stator-vyvojmodulu.txt · Last modified: 2019/04/16 10:33 by gord