GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:srtm3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:srtm3 [2014/05/15 20:06]
mikrom [Popis]
user:skript:srtm3 [2017/07/19 08:23] (current)
petulinka1 uprava odkazu
Line 21: Line 21:
 Doplněk k [[user:​skript:​elevation|Elevation]],​ zjišťuje přítomnost potřebných htg souborů se SRTM výškovými daty a chybějící se pokusí stáhnout z adresy http://​dds.cr.usgs.gov/​srtm/​version2_1/​SRTM3/​. Doplněk k [[user:​skript:​elevation|Elevation]],​ zjišťuje přítomnost potřebných htg souborů se SRTM výškovými daty a chybějící se pokusí stáhnout z adresy http://​dds.cr.usgs.gov/​srtm/​version2_1/​SRTM3/​.
  
-Tento plugin je zvláště výhodný pro uživatele omezené místem na disku (typicky pokud je geoget nainstalován v dropboxu) a nebo lovící mimo Českou Republiku, pro kterou jsou data již [[http://geoget.ararat.cz/​doku.php/​download|předpřipravena]].+Tento plugin je zvláště výhodný pro uživatele omezené místem na disku (typicky pokud je geoget nainstalován v dropboxu) a nebo lovící mimo Českou Republiku, pro kterou jsou data již [[http://www.geoget.cz/​doku.php/​download|předpřipravena]].
  
 <WRAP center round tip 80%> <WRAP center round tip 80%>
user/skript/srtm3.txt · Last modified: 2017/07/19 08:23 by petulinka1