GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:solvehelper

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:solvehelper [2017/10/08 12:58]
mikrom [Ostatní (zatím) nepřidané odkazy]
user:skript:solvehelper [2019/06/13 20:56] (current)
mikrom
Line 26: Line 26:
   * Celý obsah okna se generuje automaticky z konfiguračního INI souboru/​souborů   * Celý obsah okna se generuje automaticky z konfiguračního INI souboru/​souborů
   * Výchozí konfigurace odkazů a nástrojů se načítá ze souboru ''​SolveHelper.ini'',​ vlastní položky si snadno doplníte vytvořením vlastního INI souboru (viz níže)   * Výchozí konfigurace odkazů a nástrojů se načítá ze souboru ''​SolveHelper.ini'',​ vlastní položky si snadno doplníte vytvořením vlastního INI souboru (viz níže)
-  * Pamatuje si naposlevy ​vybranou záložku+  * Pamatuje si naposledy ​vybranou záložku
   * Pamatuje si naposledy nastavenou velikost okna   * Pamatuje si naposledy nastavenou velikost okna
   * odkazy se volají funkcí ''​BrowseURL()''​ (použije se prohlížeč nastavený v programu GeoGet   * odkazy se volají funkcí ''​BrowseURL()''​ (použije se prohlížeč nastavený v programu GeoGet
user/skript/solvehelper.txt · Last modified: 2019/06/13 20:56 by mikrom