GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:simplefilters

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:simplefilters [2020/05/12 22:44]
vasam [Seznam změn]
user:skript:simplefilters [2020/05/14 21:44] (current)
vasam
Line 24: Line 24:
  
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
-Zatím nefunguje korektní odinstalování. Je proto nutné ručně smazat soubory, viz [[user:​skript:​ggmaplib#​poznamky_zname_problemy|ggmaplib]]. 
  
  
Line 38: Line 37:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 +=== 1.0.1 (2020/​05/​14) ===
 +   * Oprava odinstalace
 === 1.0.1 (2020/​05/​12) === === 1.0.1 (2020/​05/​12) ===
    * Opraveno počítáni bodů    * Opraveno počítáni bodů
user/skript/simplefilters.txt · Last modified: 2020/05/14 21:44 by vasam