GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:reltoabspath

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:reltoabspath [2011/12/22 11:28]
gord
user:skript:reltoabspath [2014/02/17 00:00] (current)
Line 17: Line 17:
 Funkce slouží k převodu relativních cest na absolutní, přičemž programátor zadává adresář, který je relativní cestě předřazen. Funkce kontrolují,​ zda zadaná cesta je opravdu relativní a předřazení počátečního adresáře provádí jen pokud je to opravdu potřeba. Funkce slouží k převodu relativních cest na absolutní, přičemž programátor zadává adresář, který je relativní cestě předřazen. Funkce kontrolují,​ zda zadaná cesta je opravdu relativní a předřazení počátečního adresáře provádí jen pokud je to opravdu potřeba.
  
-<box round 95% #DEE7EC+<WRAP round important
-:!: Pokud cesty obsahují mezery, je třeba, aby byly uzavřeny v uvozovkách. +Pokud cesty obsahují mezery, je třeba, aby byly uzavřeny v uvozovkách. 
-</box>+</WRAP>
  
 ===== Ukázka ===== ===== Ukázka =====
Line 39: Line 39:
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
-<box round 95% #DEE7EC+<WRAP round download
-:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD reltoabspath-*.gip highest~~ +Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD reltoabspath-*.gip highest~~ 
-</box>+</WRAP>
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
Line 47: Line 47:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-=== 1.2.2 (2011/02/18 21:​45) ​=== +** 1.2.2 (2011/02/18 21:​45) ​** 
-   ​* ​Doplnena ​funkce pro FilenameFromText ​         ​+   ​* ​Doplněna ​funkce pro FilenameFromText ​         ​
  
 <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
-=== 1.2.1 (2011/01/23 16:​00) ​===+** 1.2.1 (2011/01/23 16:​00) ​**
    * Instalace do samostatného adresáře v lib    * Instalace do samostatného adresáře v lib
                        
-=== 1.2 (2010/01/04 20:​22) ​===+** 1.2 (2010/01/04 20:​22) ​**
    * Možnost použít jako unit i include    * Možnost použít jako unit i include
                        
-=== 1.1 (2010/09/23 10:​02) ​===+** 1.1 (2010/09/23 10:​02) ​**
    * Úvodní verze    * Úvodní verze
 </​hidden>​ </​hidden>​
  
 {{tag>​author_Gord skript lib}} {{tag>​author_Gord skript lib}}
user/skript/reltoabspath.txt · Last modified: 2014/02/17 00:00 (external edit)