GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:profile

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:profile [2014/12/29 09:08]
gord [Jak knihovnu použít?]
user:skript:profile [2019/06/13 20:08] (current)
mikrom
Line 66: Line 66:
 </​code>​ </​code>​
  
-Knihovní funkce ''​ProfileStart(string)''​ má jako parametr identifikační řetězec měřeného místa. Nejčastěji použijeme přímo jméno funkce, kterou proměřiujeme, ale není to nezbytně nutné.+Knihovní funkce ''​ProfileStart(string)''​ má jako parametr identifikační řetězec měřeného místa. Nejčastěji použijeme přímo jméno funkce, kterou proměřujeme, ale není to nezbytně nutné.
  
 <WRAP round important>​ <WRAP round important>​
-Pro spuštění každé funkce ''​ProfileStart()''​ musí existovat její protějšek ''​ProfileStop()''​ a pokud dojde je spustění Startu, musí dojít i ke spuštění funkce Stop.+Pro spuštění každé funkce ''​ProfileStart()''​ musí existovat její protějšek ''​ProfileStop()''​ a pokud dojde ke spuštění Startu, musí dojít i ke spuštění funkce Stop.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 Toto je důležité mít na paměti zejména v místech, kde může dojít k předčasnému ukončení funkce příkazem ''​exit''​ nebo k vynechání nějaké části třeba bloku ''​try''​. V takovém případě bude pravděpodobně nutných několik volání funkce ''​ProfileStop()''​. Toto je důležité mít na paměti zejména v místech, kde může dojít k předčasnému ukončení funkce příkazem ''​exit''​ nebo k vynechání nějaké části třeba bloku ''​try''​. V takovém případě bude pravděpodobně nutných několik volání funkce ''​ProfileStop()''​.
Line 118: Line 118:
 ** 1.0.1 (22.12.2014) ** ** 1.0.1 (22.12.2014) **
   * doplněna kontrola překročení zásobníku a hloubky zanoření   * doplněna kontrola překročení zásobníku a hloubky zanoření
-  * doplněn výpis vrchu zásobníku ​pri překročení ​maximálniho ​zanoření+  * doplněn výpis vrchu zásobníku ​při překročení ​maximálního ​zanoření
  
  
user/skript/profile.1419840505.txt.gz · Last modified: 2014/12/29 00:00 (external edit)