GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:profile

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:profile [2014/12/29 08:59]
gord [Seznam dostupných verzí]
user:skript:profile [2019/06/13 20:08] (current)
mikrom
Line 66: Line 66:
 </​code>​ </​code>​
  
-Knihovní funkce ''​ProfileStart(string)''​ má jako parametr identifikační řetězec měřeného místa. Nejčastěji použijeme přímo jméno funkce, kterou proměřiujeme, ale není to nezbytně nutné.+Knihovní funkce ''​ProfileStart(string)''​ má jako parametr identifikační řetězec měřeného místa. Nejčastěji použijeme přímo jméno funkce, kterou proměřujeme, ale není to nezbytně nutné.
  
 <WRAP round important>​ <WRAP round important>​
-Pro spuštění každé funkce ''​ProfileStart()''​ musí existovat její protějšek ''​ProfileStop()''​ a pokud dojde je spustění Startu, musí dojít i ke spuštění funkce Stop.+Pro spuštění každé funkce ''​ProfileStart()''​ musí existovat její protějšek ''​ProfileStop()''​ a pokud dojde ke spuštění Startu, musí dojít i ke spuštění funkce Stop.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 Toto je důležité mít na paměti zejména v místech, kde může dojít k předčasnému ukončení funkce příkazem ''​exit''​ nebo k vynechání nějaké části třeba bloku ''​try''​. V takovém případě bude pravděpodobně nutných několik volání funkce ''​ProfileStop()''​. Toto je důležité mít na paměti zejména v místech, kde může dojít k předčasnému ukončení funkce příkazem ''​exit''​ nebo k vynechání nějaké části třeba bloku ''​try''​. V takovém případě bude pravděpodobně nutných několik volání funkce ''​ProfileStop()''​.
Line 92: Line 92:
 <code pascal> <code pascal>
 {$ifdef PROFILER} {$ifdef PROFILER}
-  ProfileHtmlOutput(ProfileResults(),​true);​+var aProfile:​TStrings;​ 
 +{$endif} 
 +... 
 +{$ifdef PROFILER} 
 +  aProfile:=ProfileResults()
 +  ProfileHtmlOutput(aProfile,true); 
 +  aProfile.Free();
 {$endif} {$endif}
 </​code>​ </​code>​
 +
 +''​ProfileHtmlOutput()''​ vytváří HTML výstup, prvním parametrem je seznam stringů se zobrazovanými daty (ten poskytne funkce ''​ProfileResult()''​) a druhým parametrem je příznak, zda má být vytvořený HTML soubor hned zobrazen v browseru.
 +
  
 Výsledek pak může vypadat třeba takto: {{ :​user:​skript:​profile:​profileout.png?​nolink |}} Výsledek pak může vypadat třeba takto: {{ :​user:​skript:​profile:​profileout.png?​nolink |}}
Line 109: Line 118:
 ** 1.0.1 (22.12.2014) ** ** 1.0.1 (22.12.2014) **
   * doplněna kontrola překročení zásobníku a hloubky zanoření   * doplněna kontrola překročení zásobníku a hloubky zanoření
-  * doplněn výpis vrchu zásobníku ​pri překročení ​maximálniho ​zanoření+  * doplněn výpis vrchu zásobníku ​při překročení ​maximálního ​zanoření
  
  
user/skript/profile.1419839998.txt.gz · Last modified: 2014/12/29 00:00 (external edit)