GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-sk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
user:skript:polygons-sk [2016/02/16 00:00]
user:skript:polygons-sk [2020/04/03 11:19] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 1: Line 1:
 +====== polygons-sk ======
 +Slovakia polygons for Divider or cache filtering.
  
 +Polygony Slovenska pro Divider nebo pro filtrování keší.
 +
 +===== Autor =====
 +  * Zdroj dat: neznámý
 +  * Výrobce balíčku: Geby, Arne1
 +
 +===== Automatická instalace =====
 +~~GEOGET_INSTALL~~
 +
 +===== Popis =====
 +Polygony jsou určeny pro automatické třídění keší pomocí standardního skriptu Divider. Skript Divider sám pozná, jestli jsou tyto polygony potřeba, a případně Vám sám nabídne jejich automatickou instalaci.
 +
 +Nainstalované polygony lze využít i pro filtrování keší.
 +
 +:?: Tento způsob automatické distribuce potřebných polygonů byl zaveden ve verzi Geogetu 2.7.2. Dříve byly polygony součástí standardní instalace.
 +
 +===== Seznam všech dostupných polygonů ======
 +
 +{{topic>​polygon}}
 +
 +
 +===== Poznámky, známé problémy =====
 +/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 +Skript vytváří tagy “SK kraj” a "SK okres"​. ​
 +
 +Polygony obsahují nafouklé hranice země, takže “keš za patníkem” by měly najít. ​
 +
 +===== Stažení =====
 +/* Povinná sekce */
 +<WRAP round download>​
 +Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD polygons-sk-*.gip highest~~
 +</​WRAP>​
 +==== Seznam dostupných verzí / Available versions ====
 +{{filelist>​polygons-sk:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +
 +===== Seznam změn =====
 +=== 1.0.0 (2012/​09/​06) ===
 +   * Úvodní verze          ​
 +=== 1.0.1 (2013/​08/​12) ===
 +   * Opraven okres Košice-okolie (byly tam nesmyslné body)
 +   * Zlepšena návaznost krajů
 +   * Zjednodušeny hranice krajů na hranici státu
 +   * Opraven instalační skript
 +=== 1.1.0 (2014/​09/​14) ===
 +   * Doplnění instalačního skriptu o mazání starých tagů
 +   * Zrušení diakritiky ve jménech souborů
 +=== 1.1.1 (2014/​09/​14) ===
 +   * Oprava chyby v předchozí verzi
 +=== 1.1.2 (2014/​09/​14) ===
 +   * Nafouknutí a vyhlazení hranice státu
 +=== 1.1.3 (2014/​09/​15) ===
 +   * Doplněno Košice-město jako díra do okresu Košice-okolie
 +   * Lepší návaznosti polygonů krajů
 +=== 1.1.4 (2014/​09/​21) ===
 +   * Ve jménech okresů Bratislavy byla omylem tečka.
 +=== 2.0.0 (2020/​04/​03) ===
 +   * Převod do UTF
 +{{tag>​skript polygon}}