GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-rs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:skript:polygons-rs [2019/02/11 23:32]
arne1 vytvořeno
user:skript:polygons-rs [2020/03/31 10:03] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 107: Line 107:
 === 1.0 (2019/​02/​11) === === 1.0 (2019/​02/​11) ===
    * Úvodní verze          ​    * Úvodní verze          ​
 +=== 2.0 (2020/​03/​31) === 
 +   * Převod do UTF
  
 /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
 {{tag>​skript polygon}} {{tag>​skript polygon}}
  
user/skript/polygons-rs.txt · Last modified: 2020/03/31 10:03 by arne1