GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-me

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:polygons-me [2019/05/11 14:48]
arne1 [Seznam změn]
user:skript:polygons-me [2020/03/30 22:26] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 93: Line 93:
 === 1.0.1 (2019/​05/​11) === === 1.0.1 (2019/​05/​11) ===
    * Úprava mořské hranice opčiny Bar.             * Úprava mořské hranice opčiny Bar.         
 +=== 2.0.0 (2020/​03/​30) === 
 +   * Převod do UTF
  
 /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
 {{tag>​skript polygon}} {{tag>​skript polygon}}
  
user/skript/polygons-me.1557578921.txt.gz · Last modified: 2019/05/11 14:48 by arne1