GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-lv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:polygons-lv [2019/05/11 14:06]
arne1 [Instalace]
user:skript:polygons-lv [2019/05/11 14:12] (current)
arne1 [Poznámky, známé problémy]
Line 29: Line 29:
  
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
-/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji*/ +Automaticky je vytvářen tag se jménem „LV novads“
-Případné poznámky ke skriptu - např. další plán vývoje, známé chyby apod.+ 
 +Polygony jsou vytvořeny za pomoci OSM dat, která jsou v některých oblastech hodně podivnáStátní hranice byly zjednodušené.
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
user/skript/polygons-lv.txt · Last modified: 2019/05/11 14:12 by arne1