GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-is

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:polygons-is [2016/02/16 09:43]
gord [Popis]
user:skript:polygons-is [2019/10/09 23:15] (current)
arne1 [Poznámky, známé problémy]
Line 35: Line 35:
 /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 Automaticky je vytvářen tag se jménem "IS hluti"​. Automaticky je vytvářen tag se jménem "IS hluti"​.
 +
 +Protože GeoGet neumožňuje používat v názvech oblastí znaky Unicode, je namísto originálního islandského názvu použita anglická verze podle anglické Wikipedie.
 +
 +^ISO3166-2^anglický název^islandský název^^
 +|''​IS-1''​ |Capital Region|Höfuðborgarsvæðið||
 +|''​IS-2''​ |Southern Peninsula|Suðurnes||
 +|''​IS-3''​ |Western Region|Vesturland||
 +|''​IS-4''​ |Westfjords|Vestfirðir||
 +|''​IS-5''​ |Northwestern Region|Norðurland vestra||
 +|''​IS-6''​ |Northeastern Region|Norðurland eystra||
 +|''​IS-7''​ |Eastern Region|Austurland||
 +|''​IS-8''​ |Southern Region|Suðurland||
 +
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
user/skript/polygons-is.txt · Last modified: 2019/10/09 23:15 by arne1