GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-is

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:polygons-is [2019/10/09 23:15]
arne1 [Poznámky, známé problémy]
user:skript:polygons-is [2020/03/30 22:09] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 36: Line 36:
 Automaticky je vytvářen tag se jménem "IS hluti"​. Automaticky je vytvářen tag se jménem "IS hluti"​.
  
-Protože GeoGet neumožňuje používat v názvech oblastí znaky Unicode, je namísto originálního islandského názvu použita anglická verze podle anglické Wikipedie.+<del>Protože GeoGet neumožňuje používat v názvech oblastí znaky Unicode, je namísto originálního islandského názvu použita anglická verze podle anglické Wikipedie.</​del>​
  
 ^ISO3166-2^anglický název^islandský název^^ ^ISO3166-2^anglický název^islandský název^^
Line 65: Line 65:
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
 === 1.0.0 (2013/​08/​01) === === 1.0.0 (2013/​08/​01) ===
-   * Úvodní verze          +   * Úvodní verze         
 +=== 2.0.0 (2020/​03/​30) === 
 +   * Převod do UTF         
  
  
user/skript/polygons-is.1570655727.txt.gz · Last modified: 2019/10/09 23:15 by arne1