GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-is

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
user:skript:polygons-is [2016/02/16 00:00]
user:skript:polygons-is [2019/10/09 23:15] (current)
arne1 [Poznámky, známé problémy]
Line 1: Line 1:
 +/* Sekce uvozené sekvencí dopředné lomítko a hvězdička a ukončené sekvencí hvězdička a dopředné lomítko slouží jako komentář a nápověda pro tvůrce skriptů. Text uvnitř těchto značek nebude ve výsledné stránce zobrazen. Všechny komentáře je vhodné před uložením stránky smazat. */
  
 +====== polygons-is ======
 +/* Povinná sekce */
 +Iceland polygons for Divider or cache filtering.
 +
 +Polygony Islandu pro Divider nebo pro filtrování keší.
 +
 +
 +===== Autor =====
 +/* Povinná sekce */
 +|Výrobce balíčku:​|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=arne1|arne1]],​ [[jiri.kuchta@gmail.com]]**| ~~PAYPAL business="​kuchta@centrum.cz"​ message="​Prispevek na skript: polygons-is"​~~|
 +|Data:​|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=janca361|janca361]] **| |
 +===== Automatická instalace =====
 +/* Povinná sekce */
 +~~GEOGET_INSTALL~~
 +/* V této sekci bude automaticky vygenerováno tlačítko na stažení. Není třeba zde cokoliv upravovat. Tlačítko je funkční pouze v případě, že je v sekci Stažení korektně uvedena značka DOWNLOAD */
 +
 +===== Diskuze =====
 +/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 +  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=26557&​sort=&​rowstart=0|Geocaching.cz]].
 +
 +===== Popis =====
 +/* Povinná sekce */
 +Polygony jsou určeny pro automatické třídění keší pomocí standardního skriptu Divider. Skript Divider sám pozná, jestli jsou tyto polygony potřeba, a případně Vám sám nabídne jejich automatickou instalaci.
 +
 +Nainstalované polygony lze využít i pro filtrování keší.
 +
 +===== Seznam všech dostupných polygonů ======
 +
 +{{topic>​polygon}}
 +
 +
 +===== Poznámky, známé problémy =====
 +/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 +Automaticky je vytvářen tag se jménem "IS hluti"​.
 +
 +Protože GeoGet neumožňuje používat v názvech oblastí znaky Unicode, je namísto originálního islandského názvu použita anglická verze podle anglické Wikipedie.
 +
 +^ISO3166-2^anglický název^islandský název^^
 +|''​IS-1''​ |Capital Region|Höfuðborgarsvæðið||
 +|''​IS-2''​ |Southern Peninsula|Suðurnes||
 +|''​IS-3''​ |Western Region|Vesturland||
 +|''​IS-4''​ |Westfjords|Vestfirðir||
 +|''​IS-5''​ |Northwestern Region|Norðurland vestra||
 +|''​IS-6''​ |Northeastern Region|Norðurland eystra||
 +|''​IS-7''​ |Eastern Region|Austurland||
 +|''​IS-8''​ |Southern Region|Suðurland||
 +
 +
 +===== Stažení =====
 +/* Povinná sekce */
 +<WRAP round download>​
 +Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD polygons-is-*.gip highest~~
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +==== Seznam dostupných verzí ====
 +/* Povinná sekce */
 +{{filelist>​polygons-is:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +
 +/* V této sekci rovněž není třeba nic měnit, pokud se budete držet výše vypsaných pravidel */
 +
 +===== Seznam změn =====
 +/* Povinná sekce */
 +=== 1.0.0 (2013/​08/​01) ===
 +   * Úvodní verze          ​
 +
 +
 +
 +/* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
 +{{tag>​skript polygon}}