GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-hu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
user:skript:polygons-hu [2016/02/16 00:00]
user:skript:polygons-hu [2020/03/31 08:58] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 1: Line 1:
 +====== polygons-hu ======
 +Hungary polygons for Divider or cache filtering.
 +
 +Polygony Maďarska pro Divider nebo pro filtrování keší.
 +
 +===== Autor =====
 +/* Povinná sekce */
 +| **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=arne1|arne1]],​ [[jiri.kuchta@gmail.com]]**| ~~PAYPAL business="​kuchta@centrum.cz"​ message="​Prispevek na skript: polygons-hu"​~~|
 +===== Automatická instalace =====
 +~~GEOGET_INSTALL~~
 +
 +===== Popis =====
 +Polygony jsou určeny pro automatické třídění keší pomocí standardního skriptu Divider. Skript Divider sám pozná, jestli jsou tyto polygony potřeba, a případně Vám sám nabídne jejich automatickou instalaci.
 +
 +Nainstalované polygony lze využít i pro filtrování keší.
 +
 +===== Seznam všech dostupných polygonů ======
 +
 +{{topic>​polygon}}
 +
 +
 +===== Poznámky, známé problémy =====
 +/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 +
 +Skript vytváří tag "HU megye"​.
 +
 +Polygony obsahují nepřesné - nafouklé hranice země, takže “keš za patníkem” pravděpodobně najdou. ​
 +===== Stažení / Download =====
 +/* Povinná sekce */
 +<WRAP round download>​
 +Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD polygons-hu-*.gip highest~~
 +</​WRAP>​
 +==== Seznam dostupných verzí / Available versions ====
 +{{filelist>​polygons-hu:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +
 +===== Seznam změn =====
 +=== 2.0.0 (2020/​03/​31) ===
 +   * Převod do UTF    ​
 +=== 1.0.1 (2012/​11/​01) ===
 +   * Oprava polygonu Somogy ​         ​
 +
 +=== 1.0.0 (2012/​09/​06) ===
 +   * Úvodní verze          ​
 +
 +{{tag>​skript polygon}}