GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-hr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
user:skript:polygons-hr [2016/02/16 00:00]
user:skript:polygons-hr [2020/03/31 00:09] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 1: Line 1:
 +/* Sekce uvozené sekvencí dopředné lomítko a hvězdička a ukončené sekvencí hvězdička a dopředné lomítko slouží jako komentář a nápověda pro tvůrce skriptů. Text uvnitř těchto značek nebude ve výsledné stránce zobrazen. Všechny komentáře je vhodné před uložením stránky smazat. */
 +
 +====== polygons-hr ======
 +/* Povinná sekce */
 +Croatia polygons for Divider or cache filtering.
 +
 +Polygony Chorvatska pro Divider nebo pro filtrování keší.
 +
 +===== Autor =====
 +/* Povinná sekce */
 +|Zdroj dat|Mezižupní hranice dle OSM map. Zpracoval Arne1.|
 +|Výrobce balíčku:​|**Arne1**|
 +
 +===== Automatická instalace =====
 +/* Povinná sekce */
 +~~GEOGET_INSTALL~~
 +/* V této sekci bude automaticky vygenerováno tlačítko na stažení. Není třeba zde cokoliv upravovat. Tlačítko je funkční pouze v případě, že je v sekci Stažení korektně uvedena značka DOWNLOAD */
 +
 +===== Diskuze =====
 +/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 +  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​************|Geocaching.cz]].
 +
 +===== Popis =====
 +/* Povinná sekce */
 +Polygony jsou určeny pro automatické třídění keší pomocí standardního skriptu Divider. Skript Divider sám pozná, jestli jsou tyto polygony potřeba, a případně Vám sám nabídne jejich automatickou instalaci. ​
 +
 +Nainstalované polygony lze využít i pro filtrování keší. ​
 +
 +===== Seznam všech dostupných polygonů ======
 +
 +{{topic>​polygon}}
 +
 +
 +===== Poznámky, známé problémy =====
 +/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 +Skript vytváří tag “HR zupanija”. (Správný název by měl obsahovat "​županija",​ ale tagy s diakritikou jsou problematické. ​
 +
 +Polygony obsahují nafouklé hranice země, takže “keš za patníkem” by měly najít. ​
 +
 +
 +===== Stažení =====
 +/* Povinná sekce */
 +<WRAP round download>​
 +Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD polygons-hr-*.gip highest~~
 +</​WRAP>​
 +==== Seznam dostupných verzí ====
 +/* Povinná sekce */
 +{{filelist>​polygons-hr:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +
 +/* V této sekci rovněž není třeba nic měnit, pokud se budete držet výše vypsaných pravidel */
 +
 +===== Seznam změn =====
 +/* Povinná sekce */
 +=== 1.0 (2014/​09/​14) ===
 +   * Úvodní verze          ​
 +=== 2.0 (2020/​03/​31) ===
 +   * Převod do UTF   
 +
 +/* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
 +
 +{{tag>​skript polygon}}