GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-gr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:skript:polygons-gr [2014/09/15 20:40]
arne1 [Nastavení a konfigurace]
user:skript:polygons-gr [2014/09/15 20:40]
arne1 [Seznam změn]
Line 51: Line 51:
    * Úvodní verze          ​    * Úvodní verze          ​
  
-/* Pokud je seznam změn již moc dlouhý */ 
-<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
-=== 0.9 (Datum) === 
-   * Případné dřívější verze. Pokud je seznam změn příliš dlouhý, je vhodné starší verze skrýt pomocí tagu hidden. Pro jejich zobrazení bude muset uživatel kliknout na tlačítko **Zobrazit změny ve starších verzích** ​ 
-</​hidden>​ 
  
 /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
-{{tag>​skript}}+{{tag>​skript,polygon}}
  
user/skript/polygons-gr.txt · Last modified: 2019/02/15 19:26 by arne1