GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-fi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:polygons-fi [2017/07/27 17:05]
arne1 [Poznámky, známé problémy]
user:skript:polygons-fi [2020/03/30 21:47] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 63: Line 63:
    * Změněny hranice státu, nově jsou zaokrouhlené navenek. ​         ​    * Změněny hranice státu, nově jsou zaokrouhlené navenek. ​         ​
  
 +=== 2.0.0 (2020/​03/​30) ===
 +   * Převod na UTF
  
 /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
 {{tag>​skript polygon}} {{tag>​skript polygon}}
  
user/skript/polygons-fi.1501167901.txt.gz · Last modified: 2017/07/27 17:05 by arne1