GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-ch

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:polygons-ch [2018/07/16 15:55]
arne1 [Seznam změn]
user:skript:polygons-ch [2018/07/16 15:56] (current)
arne1 [Poznámky, známé problémy]
Line 33: Line 33:
 Skript vytváří tag "CH Kanton"​ (pro 26 kantonů). ​ Skript vytváří tag "CH Kanton"​ (pro 26 kantonů). ​
  
-Polygony obsahují ​přesné ​hranice ​(vnější), vzájemná návaznost je přesná. ​+Polygony obsahují ​nepřesné (nafouknuté) ​vnější ​hranice, vzájemná návaznost je přesná. ​
  
 Polygony vznikly jako náhrada chybějících oficielních údajů pro kanton po změnách v červenci 2018. Polygony vznikly jako náhrada chybějících oficielních údajů pro kanton po změnách v červenci 2018.
user/skript/polygons-ch.txt · Last modified: 2018/07/16 15:56 by arne1