GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-by

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:polygons-by [2019/07/02 20:22]
arne1 [Seznam změn]
user:skript:polygons-by [2020/03/31 09:51] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 72: Line 72:
 === 1.1.0 (2019/​07/​02) === === 1.1.0 (2019/​07/​02) ===
    * Doplnění oblasti letiště k městu Minsk  ​    * Doplnění oblasti letiště k městu Minsk  ​
 +=== 2.0.0 (2020/​03/​31) === 
 +   * Převod do UTF   
 + 
 /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
 {{tag>​skript polygon}} {{tag>​skript polygon}}
  
user/skript/polygons-by.txt · Last modified: 2020/03/31 09:51 by arne1