GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-by

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:polygons-by [2019/05/21 19:56]
arne1
user:skript:polygons-by [2019/07/02 20:22] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 70: Line 70:
 === 1.0.1 (2019/​02/​06) === === 1.0.1 (2019/​02/​06) ===
    * Oprava překlepu v instalačním skriptu ​         ​    * Oprava překlepu v instalačním skriptu ​         ​
 +=== 1.1.0 (2019/​07/​02) === 
 +   * Doplnění oblasti letiště k městu Minsk  ​
  
 /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
 {{tag>​skript polygon}} {{tag>​skript polygon}}
  
user/skript/polygons-by.txt · Last modified: 2019/07/02 20:22 by arne1