GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-by

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:polygons-by [2019/02/06 23:20]
arne1 [Popis]
user:skript:polygons-by [2019/07/02 20:22] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 1: Line 1:
-/* Sekce uvozené sekvencí dopředné lomítko a hvězdička a ukončené sekvencí hvězdička a dopředné lomítko slouží jako komentář a nápověda pro tvůrce skriptů. Text uvnitř těchto značek nebude ve výsledné stránce zobrazen. Všechny komentáře je vhodné před uložením stránky smazat. */ 
- 
 ====== polygons-by ====== ====== polygons-by ======
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
Line 9: Line 7:
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
-| **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=arne1|arne1]],​ [[jiri.kuchta@gmail.com]]**| ~~PAYPAL business="​kuchta@centrum.cz"​ message="​Prispevek na skript: polygons-hu"~~|+| **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=arne1|arne1]],​ [[jiri.kuchta@gmail.com]]**| ~~PAYPAL business="​kuchta@centrum.cz"​ message="​Prispevek na skript: polygons-by"~~|
  
 ===== Automatická instalace ===== ===== Automatická instalace =====
Line 38: Line 36:
 Protože GeoGet neumožňuje používat v názvech oblastí znaky Unicode, je namísto originálního ruského názvu použitý český přepis ve verzi podle české Wikipedie. Protože GeoGet neumožňuje používat v názvech oblastí znaky Unicode, je namísto originálního ruského názvu použitý český přepis ve verzi podle české Wikipedie.
  
-|HR |Hrodenská oblast|Гродненская область|| +^ISO3166-2^český název^ruský název^^ 
-|BR |Brestská oblast|Брестская область|| +|''​BY-HR'' ​|Hrodenská oblast|Гродненская область|| 
-|HO |Homelská oblast|Гомельская область|| +|''​BY-BR'' ​|Brestská oblast|Брестская область|| 
-|MA |Mohylevská oblast|Могилёвская область|| +|''​BY-HO'' ​|Homelská oblast|Гомельская область|| 
-|VI |Vitebská oblast|Витебская область|| +|''​BY-MA'' ​|Mohylevská oblast|Могилёвская область|| 
-|MI |Minská oblast|Минская область|| +|''​BY-VI'' ​|Vitebská oblast|Витебская область|| 
-|HM |Minsk|Минск||+|''​BY-MI'' ​|Minská oblast|Минская область|| 
 +|''​BY-HM'' ​|Minsk|Минск||
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
Line 67: Line 66:
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
-=== 1.0 (2019/​02/​06) === +=== 1.0.0 (2019/​02/​06) === 
-   * Úvodní verze           +   * Úvodní verze   
 +=== 1.0.1 (2019/​02/​06) === 
 +   * Oprava překlepu v instalačním skriptu ​          
 +=== 1.1.0 (2019/​07/​02) === 
 +   * Doplnění oblasti letiště k městu Minsk  ​
  
 /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
 {{tag>​skript polygon}} {{tag>​skript polygon}}
  
user/skript/polygons-by.1549491632.txt.gz · Last modified: 2019/02/06 23:20 by arne1