GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-bg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:polygons-bg [2019/05/21 20:17]
arne1 [Poznámky, známé problémy]
user:skript:polygons-bg [2020/03/31 09:38] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 90: Line 90:
    * Úvodní verze  ​    * Úvodní verze  ​
                    
 +=== 2.0.0 (2019/​05/​21) === 
 +   * Převod do UTF 
  
 /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
 {{tag>​skript polygon}} {{tag>​skript polygon}}
  
user/skript/polygons-bg.1558462652.txt.gz · Last modified: 2019/05/21 20:17 by arne1