GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-bg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:polygons-bg [2019/05/21 20:12]
arne1 [polygons-bg]
user:skript:polygons-bg [2019/05/21 20:17] (current)
arne1 [Poznámky, známé problémy]
Line 34: Line 34:
 Automaticky je vytvářen tag se jménem „BG oblast“. Automaticky je vytvářen tag se jménem „BG oblast“.
  
-Protože GeoGet neumožňuje používat v názvech oblastí znaky Unicode, je namísto originálního ​ruského ​názvu použitý český přepis ve verzi podle české Wikipedie.+Protože GeoGet neumožňuje používat v názvech oblastí znaky Unicode, je namísto originálního ​bulharského ​názvu použitý český přepis ve verzi podle české Wikipedie.
  
 ^ISO3166-2^oblast česky^bulharsky^^ ^ISO3166-2^oblast česky^bulharsky^^
user/skript/polygons-bg.txt · Last modified: 2019/05/21 20:17 by arne1