GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-at

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:polygons-at [2017/11/12 20:27]
arne1 [Seznam změn]
user:skript:polygons-at [2017/11/12 20:28] (current)
arne1 [Poznámky, známé problémy]
Line 26: Line 26:
 /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
  
-Skript vytváří tag "AT Land" (pro spolkovou zemi), "AT Bezirk"​ (pro okres) a "Wien Bezirk"​ (pro okrsky ​ve Vídni).+Skript vytváří tag "AT Land" (pro spolkovou zemi), "AT Bezirk"​ (pro okres) a "Wien Bezirk"​ (pro okrsek ​ve Vídni).
  
 Polygony obsahují nepřesné - nafouklé - hranice země, takže “keš za patníkem” pravděpodobně najdou. ​ Polygony obsahují nepřesné - nafouklé - hranice země, takže “keš za patníkem” pravděpodobně najdou. ​
user/skript/polygons-at.txt · Last modified: 2017/11/12 20:28 by arne1