GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-ad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
user:skript:polygons-ad [2016/02/16 00:00]
user:skript:polygons-ad [2020/03/30 18:03] (current)
arne1 [Seznam změn]
Line 1: Line 1:
 +/* Sekce uvozené sekvencí dopředné lomítko a hvězdička a ukončené sekvencí hvězdička a dopředné lomítko slouží jako komentář a nápověda pro tvůrce skriptů. Text uvnitř těchto značek nebude ve výsledné stránce zobrazen. Všechny komentáře je vhodné před uložením stránky smazat. */
 +
 +====== polygons-ad ======
 +/* Povinná sekce */
 +Andorra polygons for Divider or cache filtering.
 +
 +Polygony Andory pro Divider nebo pro filtrování keší.
 +
 +===== Autor =====
 +/* Povinná sekce */
 +|Výrobce balíčku:​|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=arne1|arne1]],​ [[jiri.kuchta@gmail.com]]**| ~~PAYPAL business="​kuchta@centrum.cz"​ message="​Prispevek na skript: polygons-is"​~~|
 +|Vyrobil:​|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=jivos|jivos]] **| |
 +
 +===== Automatická instalace =====
 +/* Povinná sekce */
 +~~GEOGET_INSTALL~~
 +/* V této sekci bude automaticky vygenerováno tlačítko na stažení. Není třeba zde cokoliv upravovat. Tlačítko je funkční pouze v případě, že je v sekci Stažení korektně uvedena značka DOWNLOAD */
 +
 +===== Diskuze =====
 +/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 +  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​************|Geocaching.cz]].
 +
 +===== Popis =====
 +/* Povinná sekce */
 +Polygony jsou určeny pro automatické třídění keší pomocí standardního skriptu Divider. Skript Divider sám pozná, jestli jsou tyto polygony potřeba, a případně Vám sám nabídne jejich automatickou instalaci.
 +
 +Nainstalované polygony lze využít i pro filtrování keší.
 +
 +
 +
 +===== Poznámky, známé problémy =====
 +/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 +Automaticky je vytvářen tag se jménem "AD parroquia"​.
 +
 +===== Seznam všech dostupných polygonů ======
 +
 +{{topic>​polygon}}
 +
 +
 +===== Stažení =====
 +/* Povinná sekce */
 +<box round 95% #DEE7EC>
 +:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD polygons-ad-*.gip highest~~
 +</​box>​
 +
 +/* V této sekci není třeba nic měnit, pokud se budete držet následujících pravidel:
 + * - skript musí být distribuován v podobě balíčku [[:​user:​skripty:​autor:​gip|gip]]
 + * - balíček musí být pojmenován jako polygons-ad-čísloverze.gip
 + * - čísloverze obsahuje pouze číslice a tečky (např. 2.11.0.1)
 + * - balíček je uložen jako příloha ke stránce. POZOR! Balíček Je nutno uložit do jmenného prostoru stránky, tedy user:​skript:​polygons-ad:​polygons-ad-čísloverze.gip
 + */
 +
 +==== Seznam dostupných verzí ====
 +/* Povinná sekce */
 +{{filelist>​polygons-ad:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +
 +/* V této sekci rovněž není třeba nic měnit, pokud se budete držet výše vypsaných pravidel */
 +
 +===== Seznam změn =====
 +/* Povinná sekce */
 +=== 1.0 (2015/​10/​09) ===
 +   * Úvodní verze         
 +=== 2.0 (2020/​03/​30) ===
 +   * Název polygonu "Sant Julià de Lòria"​ je v UTF          ​
 +
 +
 +/* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
 +{{tag>​skript polygon}}