GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:plugsoff

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:plugsoff [2020/05/12 20:11]
vasam Odstraneni komentaru
user:skript:plugsoff [2020/05/14 21:42]
vasam
Line 16: Line 16:
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
-Plugin přidá přepínač,​ který umožní dočasně přerušit vykonávání skriptů, na již provedené akce (změna vzhledu, apod.) to nemá vliv. Při opětovném spuštění mapy je pozice přepínače **uložena**.+Plugin přidá přepínač,​ který umožní dočasně přerušit vykonávání skriptů ​(respektive akcí přímo propojených s mapou), na již provedené akce (změna vzhledu, apod.) to nemá vliv. Při opětovném spuštění mapy je pozice přepínače **uložena**.
  
  
Line 24: Line 24:
  
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
-Zatím nefunguje korektní odinstalování. Je proto nutné ručně smazat soubory, viz [[user:​skript:​ggmaplib#​poznamky_zname_problemy|ggmaplib]]. 
  
  
Line 38: Line 37:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 +=== 1.0.0 (2020/​05/​14) ===
 +   * Oprava odinstalace
 === 1.0.0 (2020/​05/​12) === === 1.0.0 (2020/​05/​12) ===
    * Úvodní verze          ​    * Úvodní verze          ​
  
 {{tag>​author_vasam ggmap_other ggmap}} {{tag>​author_vasam ggmap_other ggmap}}
user/skript/plugsoff.txt · Last modified: 2020/05/14 21:42 by vasam