GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:plugsoff

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:skript:plugsoff [2020/05/12 20:11]
vasam Odstraneni komentaru
user:skript:plugsoff [2020/05/12 22:03]
vasam [Popis]
Line 16: Line 16:
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
-Plugin přidá přepínač,​ který umožní dočasně přerušit vykonávání skriptů, na již provedené akce (změna vzhledu, apod.) to nemá vliv. Při opětovném spuštění mapy je pozice přepínače **uložena**.+Plugin přidá přepínač,​ který umožní dočasně přerušit vykonávání skriptů ​(respektive akcí přímo propojených s mapou), na již provedené akce (změna vzhledu, apod.) to nemá vliv. Při opětovném spuštění mapy je pozice přepínače **uložena**.
  
  
user/skript/plugsoff.txt · Last modified: 2020/05/14 21:42 by vasam