GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:people

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:people [2013/11/12 09:38]
drakmrak [Seznam změn]
user:skript:people [2013/11/12 00:00] (current)
Line 31: Line 31:
 Použití jiného znaku než přípustného je indikováno **otazníkem** !!!\\ Použití jiného znaku než přípustného je indikováno **otazníkem** !!!\\
 Dá se spojit více znaků do delšího stringu např: '​MFf',​ '​MMm',​ '​MD',​ '​FD',​... //(viz ukázka)//​\\ Dá se spojit více znaků do delšího stringu např: '​MFf',​ '​MMm',​ '​MD',​ '​FD',​... //(viz ukázka)//​\\
-maximálně do 10 znaků pokud je to nad 10 znaků interně se z toho udělá ​GB velká ​skupina+maximálně do 10 znaků pokud je to nad 10 znaků interně se z toho udělá ​GS malá skupina
  
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
user/skript/people.txt · Last modified: 2013/11/12 00:00 (external edit)