GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:parkingcleaner

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:parkingcleaner [2015/03/17 23:29]
mikrom [Seznam změn]
user:skript:parkingcleaner [2015/03/18 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
-/* Sekce uvozené sekvencí dopředné lomítko a hvězdička a ukončené sekvencí hvězdička a dopředné lomítko slouží jako komentář a nápověda pro tvůrce skriptů. Text uvnitř těchto značek nebude ve výsledné stránce zobrazen. Všechny komentáře je vhodné před uložením stránky smazat. */ 
- 
 ====== Parking Cleaner ====== ====== Parking Cleaner ======
-/* Povinná sekce */ 
 Skript slouží k vymazání waypointů typu Parking do určité vzdálenosti od počátečních souřadnic. Skript slouží k vymazání waypointů typu Parking do určité vzdálenosti od počátečních souřadnic.
  
 {{:​flag-english.jpg|}}[[user:​skript:​|Script]] allows you to delete parking waypoints within a certain distance from the initial coordinates. {{:​flag-english.jpg|}}[[user:​skript:​|Script]] allows you to delete parking waypoints within a certain distance from the initial coordinates.
 +
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
 |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=DrakMrak|DrakMrak]]**,​ **[[mailto:​drakmrak@gmail.com|DrakMrak]]**| ~~PAYPAL business="​z.charvat@gmail.com"​ message="​Prispevek na skript: ParkingCleaner"​~~| |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=DrakMrak|DrakMrak]]**,​ **[[mailto:​drakmrak@gmail.com|DrakMrak]]**| ~~PAYPAL business="​z.charvat@gmail.com"​ message="​Prispevek na skript: ParkingCleaner"​~~|
Line 12: Line 10:
  
 ===== Automatická instalace ===== ===== Automatická instalace =====
-/* Povinná sekce */ 
 ~~GEOGET_INSTALL~~ ~~GEOGET_INSTALL~~
-/* V této sekci bude automaticky vygenerováno tlačítko na stažení. Není třeba zde cokoliv upravovat. Tlačítko je funkční pouze v případě, že je v sekci Stažení korektně uvedena značka DOWNLOAD */ 
  
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
Line 34: Line 30:
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
-/* Povinná sekce */ 
 {{filelist>​parkingcleaner:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}} {{filelist>​parkingcleaner:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
- 
-/* V této sekci rovněž není třeba nic měnit, pokud se budete držet výše vypsaných pravidel */ 
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
Line 46: Line 39:
   * Doplněna volba která říká jestli se mají zpracovat všechny keše a nebo jen zobrazený seznam (WHAT_CACHES) standardně nastaveno na **seznam**   * Doplněna volba která říká jestli se mají zpracovat všechny keše a nebo jen zobrazený seznam (WHAT_CACHES) standardně nastaveno na **seznam**
  
-/* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ 
 {{tag>​author_DrakMrak skript ggp pomocný}} {{tag>​author_DrakMrak skript ggp pomocný}}
  
user/skript/parkingcleaner.txt · Last modified: 2015/03/18 00:00 (external edit)