GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:oziexplorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:oziexplorer [2012/08/05 09:35]
pmoravec [Seznam změn]
user:skript:oziexplorer [2012/10/23 00:00] (current)
Line 24: Line 24:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 +=== 0.9.7 (2012/​10/​23) ===
 +   * Byla upravena chyba, která vznikne, když součet znaků názvu a hintu překročí 300. Makro zjistí počet znaků názvu a ořízne hint tak, že celková délka obou řetězců nepřekročí hodnotu zadanou uživatelem (defaultně nastaveno 300)
 === 0.9.6 (2012/​08/​05) === === 0.9.6 (2012/​08/​05) ===
    * Oprava chybné detekce některých keší jako Waymarků.    * Oprava chybné detekce některých keší jako Waymarků.
user/skript/oziexplorer.txt · Last modified: 2012/10/23 00:00 (external edit)