GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ownmaintenance

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:ownmaintenance [2014/02/17 15:37]
mikrom
user:skript:ownmaintenance [2019/06/13 20:07] (current)
mikrom
Line 15: Line 15:
  
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
-Diskuze o tomto skriptu je na foru [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=11969&​sort=&​rowstart=0|Geocaching.cz]].+Diskuze o tomto skriptu je na fóru [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=11969&​sort=&​rowstart=0|Geocaching.cz]].
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
Line 24: Line 24:
   * DNF je myšlen log '​Didn'​t find it'   * DNF je myšlen log '​Didn'​t find it'
    
-Makro vytváří HTML tabulku se seznamem všech udržovaných keší. Ke každé keši vypisuje ​ifnormace ​o stavu keše a odhadované době, která zbývá do údržbářské návštěvy vlastníka:+Makro vytváří HTML tabulku se seznamem všech udržovaných keší. Ke každé keši vypisuje ​informace ​o stavu keše a odhadované době, která zbývá do údržbářské návštěvy vlastníka:
  
   * keše, které potřebují kontrolu/​návštěvu jsou zobrazeny červeně, tučně a mají červeně orámované řádky   * keše, které potřebují kontrolu/​návštěvu jsou zobrazeny červeně, tučně a mají červeně orámované řádky
   * hodnoty, pro které byla "​vyhlášena kontrola"​ jsou ve hvězdičkách   * hodnoty, pro které byla "​vyhlášena kontrola"​ jsou ve hvězdičkách
-  * archivované keše jsou čeveně a přeškrtnutě +  * archivované keše jsou červeně a přeškrtnutě 
-  * disablovane ​keše jsou modře a přeškrtnutě (požadovaná kontrola se nezobrazuje)+  * disablované ​keše jsou modře a přeškrtnutě (požadovaná kontrola se nezobrazuje)
   * sloupeček '​Enable Listing'​ informuje o tom, že po posledním logu '​Enable Listing'​ není žádný log 'Owner Maintenance'​   * sloupeček '​Enable Listing'​ informuje o tom, že po posledním logu '​Enable Listing'​ není žádný log 'Owner Maintenance'​
-  * záhlaví tabulky je "​klikací", ​pri kliknutí na záhlaví sloupce bude tabulka seřazena podle příslušného sloupce sestupně/​vzestupně+  * záhlaví tabulky je "​klikací", ​při kliknutí na záhlaví sloupce bude tabulka seřazena podle příslušného sloupce sestupně/​vzestupně
   ​   ​
 Význam jednotlivých sloupců v tabulce: Význam jednotlivých sloupců v tabulce:
Line 49: Line 49:
 |Dnů od údržby|počet dnů, které uplynuly od polední údržby| |Dnů od údržby|počet dnů, které uplynuly od polední údržby|
 |Délka života|počet dní, které je keška dostupná (odčítají se dny, po které byla keš archivovaná)| |Délka života|počet dní, které je keška dostupná (odčítají se dny, po které byla keš archivovaná)|
-|Nálezy/​život|průměrný počet nálezů keše za jeden den jejícho ​života Nálezy za poslední 30 dnů ... počet nálezů za posledních 30 dnů|+|Nálezy/​život|průměrný počet nálezů keše za jeden den jejího ​života Nálezy za poslední 30 dnů ... počet nálezů za posledních 30 dnů|
  
   * **Do údržby zbývá**   * **Do údržby zbývá**
Line 56: Line 56:
 |Nálezů|počet nálezů podle konfiguračního parametru F| |Nálezů|počet nálezů podle konfiguračního parametru F|
 |Odhad (found za 30 dnů)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů za posledních 30 dnů| |Odhad (found za 30 dnů)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů za posledních 30 dnů|
-|Odhad (found od údžby)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů od poslední údržby (Poslední 2 položky jsou odpovědí na otázku: Za jak dlouho bude vyčerpán povolený počet nálezů, pokud jejich frekvence bude shodná jako v podleních ​třiceti dnech resp. jako od poslední údržby)|+|Odhad (found od údržby)|odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů od poslední údržby (Poslední 2 položky jsou odpovědí na otázku: Za jak dlouho bude vyčerpán povolený počet nálezů, pokud jejich frekvence bude shodná jako v posledních ​třiceti dnech resp. jako od poslední údržby)|
  
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
Line 74: Line 74:
 |F|Found|maximální počet logů Found it mezi kontrolami keše| |F|Found|maximální počet logů Found it mezi kontrolami keše|
 |N|DNF|počet logů Don't Find, který by měl vyvolat návštěvu vlastníka| |N|DNF|počet logů Don't Find, který by měl vyvolat návštěvu vlastníka|
-|E|Enable|hodnota 1 znamená, že log Enable Listing je považován za shodný s logem typu Owner Maintenance (toto je implicitni ​hodnota)|+|E|Enable|hodnota 1 znamená, že log Enable Listing je považován za shodný s logem typu Owner Maintenance (toto je implicitní ​hodnota)|
  
 Ukázková hodnota TAGu může být na příklad: Ukázková hodnota TAGu může být na příklad:
user/skript/ownmaintenance.txt · Last modified: 2019/06/13 20:07 by mikrom