GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:munzees

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:munzees [2014/02/17 17:36]
mikrom
user:skript:munzees [2019/06/13 20:06] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
 ====== Munzees ====== ====== Munzees ======
-Plugin obsahuje sadu nástrojů pro import a zobrazení munzee. Protože import je upraven pro databázi GeoGetu, je možné pro export dat použít standardních prostředků ​Geogetu.+Plugin obsahuje sadu nástrojů pro import a zobrazení munzee. Protože import je upraven pro databázi GeoGetu, je možné pro export dat použít standardních prostředků ​GeoGetu.
  
 {{:​flag-english.jpg}} Plugin to import and show munzees. {{:​flag-english.jpg}} Plugin to import and show munzees.
Line 42: Line 42:
  
 ==== Známé problémy ==== ==== Známé problémy ====
-  * zdroj dat obsahuje chybné hodnoty pro region (u nás kraj). Protože **Geoget** tyto hodnoty kontroluje při importu, hodnotu neimportuje. ​Nicméne ​po použití skriptu [[user:​skript:​divider|divider]] budou správně naplněné tagy pro kraj a okres+  * zdroj dat obsahuje chybné hodnoty pro region (u nás kraj). Protože **GeoGet** tyto hodnoty kontroluje při importu, hodnotu neimportuje. ​Nicméně ​po použití skriptu [[user:​skript:​divider|divider]] budou správně naplněné tagy pro kraj a okres
   * zdroj dat obsahuje některé časové údaje v lokálním čase serveru, plugin se je snaží převést na UTC čas. Snad jsem identifikoval všechny takové údaje   * zdroj dat obsahuje některé časové údaje v lokálním čase serveru, plugin se je snaží převést na UTC čas. Snad jsem identifikoval všechny takové údaje
  
Line 79: Line 79:
   * doplněny nové typy munzee   * doplněny nové typy munzee
   * při importu jsou nahrazeny neplatné UTF-8 znaky '?'​   * při importu jsou nahrazeny neplatné UTF-8 znaky '?'​
-  * při importu jsou ty munzee, které nebyly aktualizovány tento den, označeny za archivované (jsou to ty, které jsou momentalně buďto skutečně archivované nebo nejsou ​momentalně deployed - nepublikované;​ výsledek je pro nás stejný)+  * při importu jsou ty munzee, které nebyly aktualizovány tento den, označeny za archivované (jsou to ty, které jsou momentálně buďto skutečně archivované nebo nejsou ​momentálně deployed - nepublikované;​ výsledek je pro nás stejný)
   * doplněny ikony pro nové typy munzee   * doplněny ikony pro nové typy munzee
-  * doplněna volba konce řádku zdrojového souboru, ​implicitni ​UNIX+  * doplněna volba konce řádku zdrojového souboru, ​implicitní ​UNIX
  
-** 1.0.1 (30.7.2013, ​pocet stazeni ​před opravou automatické instalace: 68) **+** 1.0.1 (30.7.2013, ​počet stažení ​před opravou automatické instalace: 68) **
   * první veřejná verze   * první veřejná verze
  
user/skript/munzees.txt · Last modified: 2019/06/13 20:06 by mikrom